Naše služby

Specializace

Udržitelné stavitelství – BOLD FUTURE

​​​​​​​Pomáháme rozvoji měst, který je šetrný k životnímu prostředí, přínosný pro společnost a výhodný pro podnikatele ve stavebnictví.

Stavební právo a územní plánování

Developery a stavebníky provedeme povolovacím řízením, města a obce zase přípravou územního plánu.

Energetické právo

Máme na starost právní agendu desítek podnikatelů v obnovitelné energetice.

Finanční právo

Poskytujeme služby v oblasti finančního práva pro širokou škálu klientů od angel investorů, přes investiční společnosti po kapitálové společnosti.

Právo pro podnikání

Řešíme vše, co začínající nebo zavedená společnost od právníků potřebuje.

Právo ICT

Právo pro technologické společnosti, vývojáře a objednatele softwaru.

Právo pro veřejnou správu

Městům a úřadům usnadňujeme odpovědnou správu věcí veřejných.

Soudní spory a vyjednávání

Postavíme se za vás, když potřebujete bránit svá práva.

Právní služby

Nemovitostní a developerské transakce

Pomůžeme s nabytím pozemku vhodného pro realizaci developerského projektu, tak s převodem ...

To mě zajímá

Právní přezkum územního plánu

Pro územní plány, které zohledňují i vaše individuální zájmy

To mě zajímá

Právo pro životní prostředí

Přes 20 let jsme pravou rukou těch, kdo brání životní prostředí

To mě zajímá

Spolupráce obce s developerem

Pomáháme obcím vyjednat podmínky spolupráce s developerem tak, aby nová výstavba byla ...

To mě zajímá

Umístění a povolení investičního záměru v území

Provedeme váš projekt povolovacími procesy bez zbytečných zdržení. Pomůžeme vám vyjednat ...

To mě zajímá

Územní plánování

Provedeme obec přípravou územního plánu tak, aby vzniklo kvalitní řešení pro obec a její ...

To mě zajímá

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu pro všechny typy fúzí a akvizic.

To mě zajímá

Kontroly překompenzace

Zastupujeme výrobce energie z obnovitelných zdrojů při kontrolách pobírané podpory.

To mě zajímá

Korporátní právo

Jednáte o vstupu investora, chystáte se vydat dluhopisy nebo zakládáte zahraniční pobočku? ...

To mě zajímá

Lokální distribuční soustava

Ekonomické a ekologické řešení dodávek elektřiny pro developerské projekty, výrobní nebo ...

To mě zajímá

Obrana před nezákonným postupem státu

Postavíme se za vás, když stát nedodržuje svá vlastní pravidla.

To mě zajímá

Právo pro životní prostředí

Přes 20 let jsme pravou rukou těch, kdo brání životní prostředí

To mě zajímá

Spory v energetice

Zastupujeme účastníky trhu s elektřinou ve sporech před ERÚ, v soudních sporech nebo v ...

To mě zajímá

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při jednání a ochráníme vaše zájmy.

To mě zajímá

Poskytování platebních služeb malého rozsahu

Uvažujete o poskytování platebních služeb malého rozsahu dle zákona o platebním styku? V ...

To mě zajímá

SICAV

Rozjíždíte business, počítáte s budoucím vstupem investorů, ale zároveň si chcete udržet ...

To mě zajímá

Nastavení opčních plánů

Rádi byste motivovali své zaměstnance možností v budoucnu získat podíl na zisku nebo ...

To mě zajímá

Náhrada škody podle krizového zákona

Utrpěli jste v souvislosti s krizovými opatřeními kvůli epidemii koronaviru (COVID-19) škodu? ...

To mě zajímá

Compliance program

Pomůžeme vám ochránit vaše podnikání správným nastavením právních vztahů uvnitř a ...

To mě zajímá

Emise dluhopisů

Pomůžeme vám financovat vaše podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů.

To mě zajímá

Emise dluhopisů s prospektem

Pomůžeme vám zafinancovat podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů, a to i ...

To mě zajímá

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu pro všechny typy fúzí a akvizic.

To mě zajímá

Smluvní právo

Smlouvy, které připravíme, předjímají nežádoucí eventuality a fungují jako prevence ...

To mě zajímá

Právní servis pro nájemní vztahy

Jste pronajímatelem nebo nájemcem bytu nebo komerčního prostoru? Máte v souvislosti se ...

To mě zajímá

Školení pracovního práva

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti pracovního práva, kdy pro ...

To mě zajímá

SICAV

Rozjíždíte business, počítáte s budoucím vstupem investorů, ale zároveň si chcete udržet ...

To mě zajímá

Nastavení opčních plánů

Rádi byste motivovali své zaměstnance možností v budoucnu získat podíl na zisku nebo ...

To mě zajímá

Právní služby pro internetové obchody

Naším klientům provozujícím e-shopy nebo jiné činnosti e-commerce se staráme o to, aby ...

To mě zajímá

Náhrada škody podle krizového zákona

Utrpěli jste v souvislosti s krizovými opatřeními kvůli epidemii koronaviru (COVID-19) škodu? ...

To mě zajímá

Nemovitostní a developerské transakce

Pomůžeme s nabytím pozemku vhodného pro realizaci developerského projektu, tak s převodem ...

To mě zajímá

Právo realitních služeb

Ať už jste začínajícím podnikatelem v oblasti realitních služeb nebo ostřílenou realitní ...

To mě zajímá

Compliance program

Pomůžeme vám ochránit vaše podnikání správným nastavením právních vztahů uvnitř a ...

To mě zajímá

Emise dluhopisů

Pomůžeme vám financovat vaše podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů.

To mě zajímá

Emise dluhopisů s prospektem

Pomůžeme vám zafinancovat podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů, a to i ...

To mě zajímá

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu pro všechny typy fúzí a akvizic.

To mě zajímá

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

To mě zajímá

GDPR: Pravá ruka pověřence

Pomůžeme vám udržet v chodu nový systém ochrany osobních údajů.

To mě zajímá

Integrace mise do řízení firmy

Pokud je mise firmy jen na papíře nebo na webu, něco je špatně...

To mě zajímá

Korporátní právo

Jednáte o vstupu investora, chystáte se vydat dluhopisy nebo zakládáte zahraniční pobočku? ...

To mě zajímá

Lokální distribuční soustava

Ekonomické a ekologické řešení dodávek elektřiny pro developerské projekty, výrobní nebo ...

To mě zajímá

Mediální právo a ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti, dobré pověsti a hranice zákonné reklamy.

To mě zajímá

ESG a zelené financování

Zpracujeme reporting ESG dat a připravíme vás na příchod nové evropské legislativy.

To mě zajímá

Insolvence a konkurs

Insolvenční řízení slouží k řešení majetkové situace fyzických a právnických osob, ...

To mě zajímá

Prodej nebo koupě nemovitosti

Při nákupu nebo prodeji nemovitostí dokážeme ušetřit mnoho času a starostí.

To mě zajímá

Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Pomůžeme vám zavést opatření proti úniku know-how.

To mě zajímá

Pracovní právo

Pomůžeme vám předcházet pracovněprávním sporům nebo je efektivně vyřešit.

To mě zajímá

Smluvní právo

Smlouvy, které připravíme, předjímají nežádoucí eventuality a fungují jako prevence ...

To mě zajímá

Školení a semináře

Školíme, abychom podpořili správnou aplikaci předpisů a usnadnili vám adaptaci na novou ...

To mě zajímá

Vymáhání faktur po splatnosti

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo ...

To mě zajímá

Veřejné zakázky v IT

Pomůžeme vám pohlídat si u veřejných zakázek v oblasti software, hardware nebo IT služeb ...

To mě zajímá

Právní služby pro internetové obchody

Naším klientům provozujícím e-shopy nebo jiné činnosti e-commerce se staráme o to, aby ...

To mě zajímá

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu pro všechny typy fúzí a akvizic.

To mě zajímá

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

To mě zajímá

Korporátní právo

Jednáte o vstupu investora, chystáte se vydat dluhopisy nebo zakládáte zahraniční pobočku? ...

To mě zajímá

Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Pomůžeme vám zavést opatření proti úniku know-how.

To mě zajímá

Smluvní právo

Smlouvy, které připravíme, předjímají nežádoucí eventuality a fungují jako prevence ...

To mě zajímá

Veřejné zakázky

Pomůžeme vám pohlídat u veřejných zakázek kvalitu a zohlednit vedle ceny také například ...

To mě zajímá

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

To mě zajímá

GDPR: Pravá ruka pověřence

Pomůžeme vám udržet v chodu nový systém ochrany osobních údajů.

To mě zajímá

Právo pro životní prostředí

Přes 20 let jsme pravou rukou těch, kdo brání životní prostředí

To mě zajímá

Registr smluv

Veřejným institucím usnadňujeme povinné zveřejňování smluv na internetu.

To mě zajímá

Spolupráce obce s developerem

Pomáháme obcím vyjednat podmínky spolupráce s developerem tak, aby nová výstavba byla ...

To mě zajímá

Smluvní právo

Smlouvy, které připravíme, předjímají nežádoucí eventuality a fungují jako prevence ...

To mě zajímá

Školení a semináře

Školíme, abychom podpořili správnou aplikaci předpisů a usnadnili vám adaptaci na novou ...

To mě zajímá

Územní plánování

Provedeme obec přípravou územního plánu tak, aby vzniklo kvalitní řešení pro obec a její ...

To mě zajímá

Veřejné zakázky

Pomůžeme vám pohlídat u veřejných zakázek kvalitu a zohlednit vedle ceny také například ...

To mě zajímá

Dovolání v civilním řízení

Postupovaly soudy v prvním stupni a v řízení o odvolání ve vašem případě nesprávně? Pak ...

To mě zajímá

Náhrada újmy způsobené nepřiměřeně dlouhým řízením a průtahy v řízení

Absolvovali jste dlouhé soudní řízení, které právě skončilo? Říkáte si, zda je v ...

To mě zajímá

Ústavní stížnost

Byla porušena vaše základní práva a svobody pravomocným rozhodnutím nebo jiným zásahem ...

To mě zajímá

Dědictví

Jsme tu pro vás, když potřebujete vyřešit majetkové vztahy po úmrtí v rodině.

To mě zajímá

Obrana před nezákonným postupem státu

Postavíme se za vás, když stát nedodržuje svá vlastní pravidla.

To mě zajímá

Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Pomůžeme vám zavést opatření proti úniku know-how.

To mě zajímá

Pracovní právo

Pomůžeme vám předcházet pracovněprávním sporům nebo je efektivně vyřešit.

To mě zajímá

Právní přezkum územního plánu

Pro územní plány, které zohledňují i vaše individuální zájmy

To mě zajímá

Právo pro životní prostředí

Přes 20 let jsme pravou rukou těch, kdo brání životní prostředí

To mě zajímá

Rodinné právo

Řešíme vypořádání majetkových poměrů, rozvody i otázky výchovy, úpravy styku a ...

To mě zajímá

Spory v energetice

Zastupujeme účastníky trhu s elektřinou ve sporech před ERÚ, v soudních sporech nebo v ...

To mě zajímá

Vymáhání faktur po splatnosti

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo ...

To mě zajímá

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při jednání a ochráníme vaše zájmy.

To mě zajímá

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.