Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při kontrole ze strany Státní energetické inspekce či Energetického regulačního úřadu a ochráníme vaše zájmy. Víme, na co se zaměřit při následujících kontrolách:

 • kontrola plnění věcných podmínek cenových rozhodnutí (zpravidla určení okamžiku uvedení výrobny do provozu)

 • kontrola v souvislosti s ověřováním existence tzv. překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

 • kontrola plnění povinností výrobce při změně rozhodnutí o udělení licence

Jsme samozřejmě připraveni vám pomoci také v případě kontrol mimo oblast energetiky a obnovitelných zdrojů.

 

Z našich případů

Vítězství ve sporu o výši podpory pro FVE zprovozněnou v roce 2009 bez elektroměru

Ve sporu jsme zastupovali provozovatele fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce 2009, avšak osazené měřícím zařízením až na začátku roku 2010. Podobně jako u řady podobných sporů bylo právě zpožděné osazení elektroměrem důvodem pokuty ze strany Státní energetické inspekce a snížení podpory. Více>>>

Precedentní rozhodnutí Rady ERÚ ohledně promlčení starších přestupků

Zapomněli jste oznámit ERÚ změny podmínek pro udělení licence nebo jste v důsledku reklamace částí výrobny snížili instalovaný výkon, avšak zdráhali jste se požádat o změnu licence? V takovém případě Vám hrozí pokuta za správní delikt až do výše 15 000 000 Kč, byť reálně se její výše pohybuje v řádech desítek tisíc korun českých. Podařilo se nám přesvědčit Radu ERÚ, aby otočila stávající rozhodovací praxi ohledně sankcí. Více >>>


Co pro vás můžeme udělat

Před kontrolou:
 • provedeme důkladnou analýzu podkladů týkajících se vaší výrobny, které po vás může kontrolní orgán vyžadovat
 • navrhneme, jak odstranit případné nedostatky v podkladech a jak postupovat při kontrole
V průběhu kontroly:
 • zastoupíme vás v rámci celé kontroly dle kontrolního řádu

 • poskytneme právní pomoc při jednání se Státní energetickou inspekcí či Energetickým regulačním úřadem

 • pohlídáme, aby kontrolní orgán neuplatňoval své pravomoci excesivně a nad rámec účelu prováděné kontroly

 • sepíšeme námitky proti kontrolnímu protokolu

Po skončení kontroly:
 • zastoupíme vás v navazujících správních řízeních o uložení pokuty či jiného opatření na základě výsledků kontroly

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám zašleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

Naše zkušenosti

 • dosáhli jsme zrušení několikamilionové pokuty od Státní energetické inspekce v řízení, ve kterém byl rozporován okamžik uvedení výrobny elektřiny do provozu pro nezahájení výroby;

 • zastupujeme výrobce elektřiny ve soudním sporu se Státní energetickou inspekcí, která ho sankcionuje za to, že v roce uvedení výrobny do provozu neměl nainstalováno měřící zařízení (elektroměr), přičemž jsme se výrazně podíleli na argumentaci i v dalších soudních řízeních;

 • opakovaně a úspěšně jsme zastupovali výrobce elektřiny v rámci kontrol týkajících sporu o rozsah technologické vlastní spotřeby ve vztahu k údajnému nepřípustné uplatnění provozní podpory a v rámci navazujícího řízení;

 • úspěšně jsme zastupovali výrobce elektřiny v rámci kontroly zahájené na základě rozdílných údajů o celkovém instalovaném výkonu v rozhodnutí o licence a v revizní zprávě pro výrobnu;

 • zastupujeme výrobce elektřiny v navazujícím řízení o uložení pokuty za údajné neoznámení změny licence dle § 9 energetického zákona při snížení celkového instalovaného výkonu výrobny.

 

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

 

„Frank Bold Advokáti nám dlouhodobě pomáhají se správní i obchodní agendou kolem našeho větrného parku a fotovoltaické elektrárny. Jejich znalost nejen energetického a stavebního práva je pro naše podnikání velkým přínosem.“

Michaela Lužová
WEB Větrná energie, s. r. o.

Ozvěte se nám