Kontroly překompenzace

Kontroly překompenzace jsou pro výrobce energie z OZE aktuálním tématem. Účelem kontrol je zjistit, zda provozní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jejíž jsou výrobci příjemci, není nadměrná a nevytváří výrobcům nepřiměřený zisk. Pobírání podpory totiž od určitého okamžiku neslouží k nápravě poruchy trhu, nýbrž ke generování či zvyšování zisku příjemce.

Co pro vás můžeme udělat

1. Pomůžeme vám zorientovat se a znát své možnosti

Sejdeme se s vámi a pomůžeme vám zorientovat se v aktuálně navrhovaném mechanismu kontrol překompenzace. Vytipujeme klíčové momenty, na které je vhodné se připravit.

2. Přezkoumáme IRR a navrhneme další postup

Provedeme účetní a právní přezkum výpočtu IRR. Provedeme výpočet elektřiny, na kterou vám bude poskytnuta podpora do budoucna v případě zjištění překompenzace a analyzujeme vliv překompenzace na úvěrovou smlouvu. Vyžádáme si od vás nákladově relevantní dokumentaci a po jejím prostudování navrhneme další strategii.

Cena za přezkum IRR je 79 tis. + DPH.

3. Realizujeme navržená opatření

Provedeme navržená opatření směřující ke snížení hodnoty IRR. Typicky jde o optimalizaci korporátní struktury, úpravu smluvní dokumentace nebo převod výrobny do provozu umožňujícího snížení nákladových východisek.

4. Zastoupíme vás a ochráníme váš nárok na podporu

Zastoupíme vás od začátku sektorového šetření, při kontrole SEI a v případném řízení o udělení pokuty nebo o uložení opatření proti překompenzaci. V případě potřeby vás zastoupíme před soudem.

Cena služby

Cena vstupní konzultace je 4 900 Kč + DPH.

Cena navazujících služeb se odvíjí od počtu hodin právní práce, na které se domluvíme. V případě, že dojde na soudní spor o výši dotace se Státní energetickou inspekcí, naše odměna za právní zastoupení se může odvíjet od uchráněné části dotace, ohrožené rozhodnutím Státní energetické inspekce (tzv. podílová odměna), případně v kombinaci se zvýhodněnou hodinovou sazbou.

Objednat konzultaci

Koho se kontroly překompenzace týkají

Kontroly se týkají přibližně 3 000 výrobců. Očekává se, že individuální kontroly překompenzace proběhnou postupně u cca 700 výrobců, kteří pobírali mimo provozní podporu i jinou podporu (investiční podporu nebo jinou provozní podporu). Ostatní výrobny budou dotčeny v rámci tzv. sektorového šetření. Pokud by ale byl sektor na základě sektorového šetření shledán rizikový z hlediska možné překompenzace, budou prováděny individuální kontroly i u zdrojů spadajících do takového sektoru.

Po provedených individuálních kontrolách může Státní energetická inspekce rozhodnout o tom, že bude podpora pro daný zdroj:

  • zastavena, popřípadě budete povinni část již vyplacené podpory vrátit (v případě, že překompenzace nastala již v době konání kontroly) nebo
  • zkrácena jen na určité množství v budoucnu vyrobené elektřiny (v případě, že existuje riziko, že k překompenzace dojde v budoucnu).

Z právního hlediska je hned několik možností, jak snížit riziko vyplývající z kontrol překompenzace a bránit se proti případnému nezákonnému postupu státních orgánů při provádění těchto kontrol. U každého výrobce je ale situace jiná, a to s ohledem na celkovou výši pobírané podpory, druhu využívaných podpor, výši nákladů spojených s výrobou apod. Z toho důvodu si vám v souvislosti s překompenzacemi dovolujeme nabídnout naše právní služby.

Zůstaňte v obraze o stavu kontrol překompenzací s pomocí našeho webu PREKOMPENZACE.EU.

„Amper Market již několik let úspěšně buduje inovativní model tzv. virtuální elektrárny, jejíž obrat překračuje 1 miliardu Kč. Právníci Frank Bold pro nás byli důležitými partnery v silně konkurenčním a současně výrazně regulovaném energetickém odvětví. Oceňujeme nejen jejich expertizu v oblasti energetického a obchodního práva, ale i jejich schopnost najít právní řešení pro naše inovativní obchodní plány.“

 

Jan Palaščák
Generální ředitel Amper Market, a.s.

 

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

 

„Frank Bold Advokáti nám dlouhodobě pomáhají se správní i obchodní agendou kolem našeho větrného parku a fotovoltaické elektrárny. Jejich znalost nejen energetického a stavebního práva je pro naše podnikání velkým přínosem.“

Michaela Lužová
WEB Větrná energie, s. r. o.

Protože se v tomto případě nejedná pouze o právní, nýbrž také účetní služby, veškeré služby spojené s kontrolami překompenzací poskytujeme pod hlavičkou naší sesterské společnosti Frank Bold Advisory s.r.o.

Ozvěte se nám