Vymáhání faktur po splatnosti

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo jednostranně posunuje termín její úhrady.

Co pro vás můžeme udělat

Na vaše neuhrazené faktury budeme aplikovat stejný postup jako na ty své:

  • Upomínáme dlužníky už v prvním týdnu po splatnosti. Dohodneme s nimi nové datum splatnosti (ve lhůtě 5 dní) nebo splátkový kalendář. Dodržování nové dohody přísně hlídáme a případně pokračujeme v upomínání a podnikáme další kroky.
  • Sepisujeme a odesíláme předžalobní výzvu, jestliže dluh nebyl po třech urgencích uhrazen.
  • Sestavíme žalobu nebo návrh na vydání platebního rozkazu a zastoupíme vás u soudu.
  • Zajistíme mimosoudní vyjednávání s protistranou, jestliže je to v dané situaci vhodné.
  • Budeme pro vás exekučně vymáhat pohledávku poté, co bude spor úspěšně ukončen.
  • Když váš dlužník spadne do insolvenčního řízení, budeme váš zájem hájit i v tomto řízení. Sepíšeme věřitelský insolvenční návrh, zpracujeme přihlášku do insolvenčního řízení a doporučíme vám vhodný postup.

Vymáháme také náhradu škody, podobným způsobem jako dlužnou částku. Ať už vám škodu způsobil obchodní partner, klient, zaměstnanec nebo třeba stát, postup je stejný: vypracujeme analýzu sporné situace, připravíme strategii, sepíšeme písemná podání a zajistíme vaše zastoupení u soudu.

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

 

Ozvěte se nám