Školení a semináře

Ve všech oblastech práva, kterým se věnujeme v rámci advokátní praxe, také vedeme školení či semináře s cílem podpořit správnou aplikaci předpisů a ulehčit zaměstnancům dotčených firem a organizací adaptaci na novou legislativu nebo pracovní postupy.

Co pro vás můžeme udělat:

 • Uspořádáme pro vás právní školení. Naše školení jsou určená pro kohokoliv, kdo ve své práci musí reagovat na měnící se legislativu a potřebuje v tom získat jistotu. Nejčastěji školíme zaměstnance veřejné správy a zaměstnance organizací, jimž pomáháme zavádět rozsáhlejší změny, například v souvislosti s nakládáním s osobními údaji.

 • Formát a rozsah školení je na domluvě, většinou školíme pro skupinu 15-30 účastníků a vejdeme se do 3-5 hodin.

 • Snažíme se o praktický přístup; poskytujeme návody, jak postupovat ve sporných situacích, a příklady z praxe.

Nejčastěji školíme:

 • poslední změny v pracovněprávních předpisech a judikatuře; vznik, změny a skončení pracovního poměru, odpovědnosti za škodu, rozvržení pracovní doby a práce z domu a další otázky z oblasti pracovního práva

 • novela stavebního zákona a její důsledky pro územní plánování, povolování staveb

 • smlouvy uzavírané mezi obcemi a developery

 • zadávání veřejných zakázek podle kvalitativních kritérií

 • právo na informace v aplikační praxi

 • registr smluv

 • decentralizace energetiky - zákazník jako výrobce a akumulátor energie

 • ochrana osobních údajů

 • … a další témata

Ozvěte se nám

Máte-li zájem o naše právní školení, ozvěte se nám a domluvíme se, co přesně potřebujete a kdy školení uspořádáme.

 

 


„Na firmu Frank Bold Advokáti jsme se obrátili proto, že dlouhodobě prosazuje férové a správné fungování veřejné správy. Školení bylo inspirující a velkým přínosem byla i interní diskuse, kterou probírané téma vyvolalo. Pochopili jsme důležitost kvality projektu, byla nám poskytnuta doporučení jak lépe organizovat výběrové řízení a výrazně jsme se posunuli v oblasti „síly smluvní dokumentace“ z hlediska investora.“

František Smolka, Předseda představenstva městské firmy EKOLTES Hranice, a.s.

 

 

 

"Frank Bold advokáti jsou pro nás partnerem, k němuž se rádi budeme vracet. V rámci realizovaného vzdělávání pro asociaci Národní síť Zdravých měst ČR na téma Spolupráce měst s developery získali velice pozitivní odezvu. Spolupráce s Frank Bold je profesionální a lidsky příjemná."

Radka Švíková, zástupkyně vedoucí Kanceláře Národní sítě zdravých měst ČR

 

Ozvěte se nám