Nefinanční reporting

Velké firmy mají zákonnou povinnost zveřejňovat tzv. nefinanční informace o tom, jakým způsobem přistupují k dopadům své činnosti v oblasti životního prostředí, korupce, zaměstnaneckých a sociálních otázek a respektování lidských práv.

 -> Auditovali jsme nefinanční reporty 1000 největších firem v Evropě. Report si můžete přečíst zde

Co pro vás můžeme udělat

1. Audit stávajících materiálů

 • zhodnotíme, zda jsou informace relevantní z pohledu novely zákona o účetnictví
 • identifikujeme mezery, které by bylo vhodné vyplnit, a příležitosti pro dlouhodobé zlepšení.

Potřebuji audit

2. Sestavení nefinančního reportu

 • Report bude zahrnovat analýzu materiálních rizik a dopadů, informace o jejich managementu a due diligence systému, popis strategie a relevantní klíčové ukazatele výkonnosti.

Chci pomoci s nefinančním reportingem

3. Identifikace rizik

 • Navrhneme, jak řešit identifikovaná rizika, případně jak upravit stávající CSR politiku firmy tak, aby odpovídala novým právním povinnostem a byla nákladově efektivní. 

Potřebuji konzultaci 

 

Naše zkušenosti

 • Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí.
 • Náš právník Filip Gregor je členem “Eminent Persons Group” projekt Reporting and Assurance Framework Initiative, který pro standard OSN pro odpovědnost korporací vytváří rámec reportingu a nezávislého ověření informací o dopadech na lidská práva. Projekt je implementován organizací Shift a auditorskou a poradenskou firmou Mazars.
 • Na tématu nefinančního reportingu dlouhodobě spolupracujeme s Cass Business School, City University of London, University of Oslo a řadou akademických pracovníků z mnoha států EU 
 • Filip Gregor je také členem poradního sboru B Lab Europe, organizace, která vyvíjí a poskytuje B corporation certifikaci. Tato certifikace je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje respekt ke společnosti a veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním.
 • V rámci naší iniciativy the Purpose of the Corporation Project organizujeme sérií kulatých stolů ve světových ekonomických centrech za účelem vytvoření nového rámce pro řízení korporací, včetně reforem účetních standardů.
 • Pomohli jsme nastavit nefinanční reporting 2 velkým českým firmám Kofola a O2.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin potřebných kroků. Napište nám nebo zavolejte.

Co mají firmy podle zákona zveřejňovat?

 • Stručný popis obchodního modelu podniku.
 • Popis politik/strategií, jež podnik sleduje ve vztahu ke svým společenským a environmentálním dopadům, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Výsledky těchto politik/strategií.
 • Hlavní rizika související s těmito dopady, jež jsou spojeny s operacemi podniku, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Klíčové ukazatele pro vyhodnocení výše uvedeného.

Nová právní úprava je postavená na principech namísto detailních požadavků. Její implementace tedy vyžaduje od firmy provedení analýzy rizik, posouzení, které informace jsou z logiky zákona podstatné, a výběr vhodných řešení a KPIs s ohledem na mezinárodní standardy. Nezávislé ověření je dobrou praxí doporučenou ve směrnici. Logikou celé směrnice je:

 • ukázat firmám, jak integrovat do svého rozhodování společenské dopady související s jejich podnikáním;
 • poskytnout investorům a veřejnosti informace o tom, jakým způsobem velké korporace přistupují k řízení dopadů své činnosti na společnost, zaměstnanecké otázky, lidská práva, životní prostředí a korupci;
 • vytvořit obecný flexibilní rámec pro nefinanční reporting, který bude umožňovat porovnávat tyto informace.

 

 

Ozvěte se nám