Frank Bold zahajuje projekt Udržitelné stavitelství. Přijďte ho tvořit s námi na seminář!

19. 6. 2020 Stavební právo a územní plánování Právo pro životní prostředí Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život Praktický katalog opatření pro udržitelné stavitelství

Frank Bold zahajuje projekt “Udržitelné stavitelství”. V naší praxi pomáháme developerům, kteří přicházejí s projekty s vysokou kvalitou bydlení a udržitelným přístupem ve vztahu k okolí a celkové infrastruktuře a potýkají se s právními úskalími na cestě k realizaci. Stejně tak však hájíme zájmy občanů a samospráv, které chtějí kvalitně řešit využití svého území a často hledají cestu jak. 

KDY: středa 24.6.2020, 14-16 hodin

KDE: On-line schůzka v prostředí Google MEET

Odborným partnerem semináře je iniciativa Architects for Future.


Věříme, že přišla doba aktivně posunout stavitelství v Česku směrem k inovacím a novým technologiím, rychlejšímu stavění, šetrnému přístupu k životnímu prostředí a zacházení se zdroji energie a vody či maximálnímu využití dopravní a komunikační infrastruktury.

Proto jsme iniciovali projekt “Udržitelné stavitelství”, jehož cílem je podpořit udržitelné stavitelství v Česku

Do konce roku chceme ve spolupráci s experty připravit praktický katalog možných opatření a právních řešení, která pomohou obcím i developerům chytře stavět v území. Katalog přinese jasné návody pro realizaci modrozelené infrastruktury ve městech a představí konkrétní právní nástroje, které nám umožní pracovat na udržitelné budoucnosti městského prostředí. 

 

Cílem pracovního semináře je diskutovat na podkladě seznamu opatření, která mohou obce a stavitelé již nyní realizovat, aby zlepšili hospodaření s vodou v urbanizovaném prostředí, pomohli adaptaci společnosti na změny klimatu, zajistili udržitelné hospodaření se zdroji a vytvořili zdravé a příjemné životní prostředí pro obyvatele měst. Zároveň budou diskutovány administrativní a právní aspekty realizace takových opatření. Budou identifikovány potíže, se kterými se realizátoři potýkají, a příležitosti, jak realizaci inspirovat, usnadnit či přímo umožnit.

Na úvod semináře představíme projektový záměr Udržitelné stavitelství, dále bude stručně shrnuta podstata výzvy Architects for Future, která je dále aktivně rozvíjena iniciační skupinou architektů pod ČKA, s informacemi o návazných aktivitách. Pak bude otevřena moderovaná diskuse, zaměřené na jednotlivá opatření a jejich systémové, právní a technické souvislosti.

Seminář je otevřený všem stávajícím i potenciálním partnerům projektu. Sdílejte tuto pozvánku dalším lidem, pro které by seminář mohl být zajímavý!

"Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako neoddělitelnou součást většího, udržitelného systému.”
Deklarace udržitelnosti, Architects for Future

 

 

Čtěte také

24. listopadu 2020 Video: Experti vysvětlili, jak na modrozelenou infrastrukturu ve městech

O tom, jak ve městech budovat modrozelenou infrastrukturu, a vytvořit tak udržitelnější a příjemnější místa k životu debatovali 20. listopadu experti na webináři Národní sítě Zdravých měst. Za Frank Bold Advokáti na něm vystoupili odborníci v rámci projektu Udržitelné stavitelství.

23. listopadu 2020 Video: Odborníci debatovali o plánování modrozelené infrastruktury v Brně

Modrozelená infrastruktura je jedním ze sedmi témat, která vzbuzují největší zájem veřejnosti v návrhu nového územního plánu města Brna. Kancelář architekta města se proto jednotlivým tématům věnuje v sérií webinářů, na kterém tentokrát vystoupil i zástupce Frank Bold Advokátů - advokát Jiří Nezhyba.

Všechny novinky

Ozvěte se nám