Společenství pro obnovitelné zdroje energie? Pro náš pilotní projekt jsme se inspirovali na italském sympoziu.

7. 10. 2019 Anna Francová Lokální distribuční soustava Energetické právo

Ve dnech 19. – 23. září 2019 jsme se zúčastnili mezinárodního sympozia na italské Procidě zaměřeného na téma Vlastnická práva, digitalizace a přechod v oblasti energetiky organizovaného pod záštitou univerzity Viadrina z Frankfurtu nad Odrou a univerzity L´Orientale z Neapole.

Tento ročník sympozia navazoval na předchozí dva ročníky a jejich témata související s dosažením udržitelnosti a jejím zakotvením v majetkovém právu. Letošní sympozium se soustředilo na aktuální výzvy energetické transformace.

Je zřejmé, že pro úspěšnou transformaci se vyžaduje nejen nová energetická infrastruktura, ale také podpora motivace spotřebitelů ke změně jejich spotřebních zvyklostí, aby se vyrovnala rovnováha poptávky s nestabilním zásobováním energií a přijímání nových technologií.

Byly prezentovány projekty představující úspěšné vlastnické (spolu) vlastnictví spotřebitelů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které svědčí o možném úspěšném zapojení spotřebitelů do financování obnovitelných zdrojů. Jsou důkazem toho, že sami spotřebitelé zlepšují energetickou účinnost a mění své spotřební chování, dostanou-li k tomu příležitost. Takové příklady jsou dobrou praxí a inspirací pro implementaci opatření směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 2018/2001/EU, která vstoupila v platnost v prosinci 2018. Tato směrnice definuje v článku 22 povinnost členských států zajistit, aby koneční zákazníci, a zejména domácnosti byli oprávněni zapojovat se do tzv. společenství pro obnovitelné zdroje a přitom si zachovali svá práva či povinnosti jako koneční zákazníci.

Je povinností členských států zajistit, aby společenství pro obnovitelné zdroje byla oprávněna:

  1. vyrábět, spotřebovávat, skladovat a prodávat energii z obnovitelných zdrojů, mimo jiné i prostřednictvím smluv o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů;
  2. sdílet ve svém rámci energii z obnovitelných zdrojů, která je vyrobena výrobními jednotkami vlastněnými tímto společenstvím;
  3. vstupovat bez diskriminace na všechny vhodné trhy s elektřinou jak přímo, tak prostřednictvím agregace.

V návaznosti na debatu o právních možnostech v jednotlivých zemích, jejichž zástupci se sympozia účastnili (Itálie, SRN, Holandsko, Francie, Velká Británie, Polsko a Česká republika), připravujeme vzorové modely použitelné pro založení společenství pro obnovitelné zdroje v České republice. 

Princip společenství by měl spočívat v systému, kdy většímu množství malých investorů bude umožněno investovat do obnovitelného zdroje, který jim pak bude přímo dodávat elektřinu. V současné době spouštíme pilotní projekt, který pomáháme řešit jak z ekonomického, tak z právního hlediska. Zajímala by vás spolupráce na podobném projektu? Ozvěte se nám!

Čtěte také

24. listopadu 2020 Video: Experti vysvětlili, jak na modrozelenou infrastrukturu ve městech

O tom, jak ve městech budovat modrozelenou infrastrukturu, a vytvořit tak udržitelnější a příjemnější místa k životu debatovali 20. listopadu experti na webináři Národní sítě Zdravých měst. Za Frank Bold Advokáti na něm vystoupili odborníci v rámci projektu Udržitelné stavitelství.

23. listopadu 2020 Video: Odborníci debatovali o plánování modrozelené infrastruktury v Brně

Modrozelená infrastruktura je jedním ze sedmi témat, která vzbuzují největší zájem veřejnosti v návrhu nového územního plánu města Brna. Kancelář architekta města se proto jednotlivým tématům věnuje v sérií webinářů, na kterém tentokrát vystoupil i zástupce Frank Bold Advokátů - advokát Jiří Nezhyba.

Všechny novinky

Ozvěte se nám