Vláda schválila novelu horního zákona. Preventivně řeší zajištění dostatečných financí k odstranění následků těžby.

8. 7. 2019 Kristýna Ryšavá Územní plánování Právo pro veřejnou správu Právo pro životní prostředí

Vláda koncem června schválila novelu horního zákona. Snaží se preventivně předcházet státním výdajům ve spojení s ukončením těžby nebo flexibilněji reagovat na vývoj ceny surovin. Novela upravuje celkem 5 oblastí zákona:

1) Rezervy na sanace, rekultivace a na vypořádání důlních škod už nesmí být tvořeny pouze účetně

Dosavadní právní úprava umožňovala, aby těžaři své finanční rezervy k výše uvedeným účelům vedli pouze účetně, nikoliv reálně. To však v případě úpadku společnosti nebo nepříznivého ekonomického vývoje mohlo splnění těchto povinností ohrozit, či potažmo zatížit tímto neplánovaným výdajem státní rozpočet. Nově bude těžařům uložena povinnost do 30. 6. 2020 uložit finanční rezervy na zvláštní vázaný účet v bance. Týká se to všech rezerv vytvořených do roku 2006, které dosud těžaři nespotřebovali a zároveň je vedli jen účetně. S takto uloženými prostředky pak bude možné disponovat pouze s výslovným souhlasem báňského úřadu.

2) Úhrada z vydobytých nerostů

Novela ruší pětiletou fixaci, v důsledku které vláda nemohla zvyšovat sazby za úhrady z vydobytých nerostů. Děje se tak zejména kvůli možnosti flexibilní reakce na vývoj ceny nerostů na světovém trhu. Zrušení fixace bude efektivní od roku 2022. 

3) Báňsko-technická evidence doplněna o údaje ekonomického charakteru

Povinnost vedení báňsko-technické evidence bude rozšířena o požadavek vést evidenci několika dalších ekonomických údajů, které mají zásadní význam pro nastavení výše sazeb úhrady a její průběžnou aktualizaci. Dosavadní rozsah báňsko-technické evidence neumožňoval její využití ke stanovení tržní ceny vydobytých nerostů. 

4) Informace o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech v katastru nemovitostí

Nově se evidence chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů zavádí do katastru nemovitostí. V plánu je tak propojení informací o těchto oblastech s mapovými podklady, což by v důsledku mělo vést ke zvýšení komfortu veřejného využívání těchto informací.

5) Surovinová politika zákonně ukotvena jakožto strategický dokument

Vláda také schválila harmonogram pro kompletní přepracování báňské legislativy, kterou dlouhodobě považuje za již nevyhovující, a to zejména s ohledem na ochranu kritických a superstrategických surovin. MPO má do do 30. 11. 2019 předložit kompletní analýzu báňské legislativy.

Další informace zde 

Čtěte také

24. listopadu 2020 Video: Experti vysvětlili, jak na modrozelenou infrastrukturu ve městech

O tom, jak ve městech budovat modrozelenou infrastrukturu, a vytvořit tak udržitelnější a příjemnější místa k životu debatovali 20. listopadu experti na webináři Národní sítě Zdravých měst. Za Frank Bold Advokáti na něm vystoupili odborníci v rámci projektu Udržitelné stavitelství.

23. listopadu 2020 Video: Odborníci debatovali o plánování modrozelené infrastruktury v Brně

Modrozelená infrastruktura je jedním ze sedmi témat, která vzbuzují největší zájem veřejnosti v návrhu nového územního plánu města Brna. Kancelář architekta města se proto jednotlivým tématům věnuje v sérií webinářů, na kterém tentokrát vystoupil i zástupce Frank Bold Advokátů - advokát Jiří Nezhyba.

Všechny novinky

Ozvěte se nám