Etický kodex

Věříme, že svoboda a demokracie mohou opravdu fungovat jen tehdy, pokud si všichni uvědomují svou spoluodpovědnost za stav společnosti a aktivně se do jejího chodu zapojují.

Při poskytování právních služeb se řídíme pravidly profesní etiky advokátů a hodnotami, které jsou pro nás důležité.

Hlídáme si, co děláme

 1. Každý případ prochází posouzením, zda nenaplňuje znaky neetické či potenciálně neetické zakázky.
 2. Případy, jejichž realizací by mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu, přestupku nebo správního deliktu, odmítáme vždy.
 3. Důsledně zvažujeme převzetí či pokračování těch případů nebo zakázek, které vykazují potenciální znaky konfliktu s našimi etickými principy.

Máme zásady, kterých se držíme

 • Nenavrhujeme klientům neefektivní nebo zbytečné úkony. Vždy hledáme konstruktivní řešení.
 • Fakturujeme jenom čas strávený řešením zadání. Klient má průběžný přehled o fakturaci a dostává podrobné výkazy práce.
 • Neschováváme se za právnickou hantýrku. Budeme s vámi mluvit srozumitelně, otevřeně a upřímně.
 • Neposkytujeme právní podporu aktivitám, které poškozují životní prostředí a lidská práva, při nichž dochází ke korupci, trestným činům či praní špinavých peněz.
 • … a samozřejmě se chováme ekologicky. Recyklujeme, dáváme přednost lokálním a ekologickým výrobkům, tiskneme na recyklovaný a FSC papír, preferujeme cestování vlakem a naše centrála sídlí v pasivním domě.

Napište nám

 • Máte nápad, co bychom mohli ještě zlepšit?
 • Máte podezření, že jsme ve vašem případě tyto principy nedodrželi?
 • Máte podezření, že jsme při naší činnosti jinak v konfliktu se základními hodnotami a pravidly pro etické služby vyjádřenými v tomto kodexu?

Váš podnět pečlivě zvážíme a v případě pochybení přijmeme kroky k nápravě. Obraťte se buď na člena dozorčí rady Filipa Gregora, nebo využijte kontaktní formulář níže na stránce.

Ozvěte se nám