Jan Kubala

Jan Kubala

Advokát

„Věřím, že právo je prostředkem, jímž lze učinit svět lepším místem pro život.“

Jan je trvale spolupracujícím advokátem ve Frank Bold Advokáti a ve své praxi se specializuje na právní vztahy k nemovitostem, právo obchodních korporací, pracovní a smluvní právo, včetně sporné agendy.

Právní vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž zahraniční zkušenosti čerpal rovněž na právnických fakultách rakouských a německých univerzit. Koncipientskou praxi absolvoval v česko-rakouské advokátní kanceláři v Brně, mezinárodní advokátní kanceláři v Praze a následně v advokátní kanceláři v Ostravě, kde se stal spolupracujícím advokátem.

Řadu let poskytoval komplexní právní poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání pro nadnárodní agenturu práce. Zkušenost má také s právem obchodních korporací, včetně provádění právního due diligence při převodech majetkových účastí. V rámci sporné agendy považuje za svůj úspěch dojednání smíru i tam, kde byl zpočátku kompromis zcela vyloučen. Věnuje s rovněž nemovitostním transakcím.

Hovoří plynně německy a anglicky.

LinkedIn

Ozvěte se nám