Michal Hloušek

Michal Hloušek

Advokát

Michal Hloušek je součástí Frank Bold Advokáti jako trvale spolupracující advokát. Zabývá se především oblastí civilněprávních sporů, smluvního práva, práva IT a práva obchodních korporací. Právnické vzdělání získal na Univerzitě Karlově v Praze a v rámci programu Erasmus i na Université Panthéon-Assas v Paříži, kde se věnoval zejména právu Evropské unie a mezinárodnímu právu životního prostředí.

Michal má má bohaté zkušenosti se spory z nájmů bytů a nebytových prostor, zabránil např. vystěhování nevidomých manželů z bytu pro bezdůvodné neprodloužení nájemní smlouvy ze strany města. Zastupoval také například zahraničního investora při akvizici významné české společnosti zabývající se výrobou smaltů a glazur. Praktické zkušenosti má například s licenčními smlouvami k softwaru, či právními aspekty Cloud Computingu.

Ozvěte se nám