Hana Sotoniaková

Hana Sotoniaková

Právnička

Za studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se Hana Sotoniaková specializovala na správní právo, ústavní právo a lidská práva. Absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudě a dva roky pracovala v advokátní kanceláři.

Od roku 2014 poskytuje podporu obcím s nastavováním procesů transparentní a efektivní správy obce. Specializuje se také na fungování veřejné správy. V desítkách kauz v rámci celé České republiky získala bohaté zkušenosti s otázkami územního plánování, povolování staveb, procesem EIA a se zapojením občanů do rozhodování.

Do dubna 2017 Hanka vedla jeden z týmů naší advokátní kanceláře.

Ozvěte se nám