Petr Bouda

Petr Bouda

Právník

"Prací ve Frank Bold se mohu podílet na pozitivních změnách veřejného práva, jakým bylo například přijetí zákona o registru smluv, nová právní úprava financování politických stran nebo transparentnější nominační proces do orgánu některých státem vlastněných podniků. Navrhování nových právních předpisů je jednou z nejtěžších, ale současně nejzajímavějších částí mé pracovní náplně."

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (magisterský studijní program Právo a právní věda) v roce 2010 nastoupil na pozici právního analytika neziskové organizace Frank Bold Society (dřívější Ekologický právní servis) do sekce Odpovědná energie, zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí a na stavební právo.

Od roku 2011 působil v sekci Odpovědný stát, kde se věnoval problematice transparentní veřejné správy a řízení státních podniků a obchodních společností s majetkovou účastí státu. Od roku 2013 se aktivně podílel na projektu Rekonstrukce státu, zejména na tvorbě zákona o registru smluv a zákona o rozšíření kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu.

Nyní je Petr součástí Frank Bold Advokáti. Zaměřuje se především na problematiku registru smluv, corporate governance státem vlastněných podniků a kompetence NKÚ. Je hlavním autorem odborného komentáře zákona o registru smluv a dalších publikovaných analýz z oblasti veřejného práva.

Profil na LinkedIn

Díky zásadám pro developery obec ušetří na infrastruktuře. Dokument usnadní i jednání

26. August 2020, 14:36 Petr Bouda Stavební právo a územní plánování Územní plánování

Zásady pro developery zajistí smysluplnou výstavbu v obcích. Frank Bold Advokáti vyvrací kritiku

20. August 2020, 10:46 Petr Bouda Stavební právo a územní plánování Územní plánování

Zákony o odkladu nájemného pouze přesunují dopady epidemie koronaviru z nájemců na pronajímatele

11. May 2020, 11:42 Petr Bouda Právo pro podnikání Smluvní právo

Regulace zeleně v návrhu nového územního plánu města Brna

6. May 2020, 09:20 Petr Bouda Sandra Podskalská Jiří Nezhyba Územní plánování Právní přezkum územního plánu

Návrh zákona o odkladu nájemného pouze přesune dopady epidemie koronaviru z nájemců na pronajímatele

9. April 2020, 12:28 Petr Bouda Právo pro podnikání Finanční právo Právo realitních služeb Prodej nebo koupě nemovitosti

K čemu se obec (ne)může developerovi smluvně zavázat

12. November 2018, 10:53 Petr Bouda Stavební právo a územní plánování Umístění a povolení investičního záměru v území Územní plánování Spolupráce obce s developerem

Co si právník Petr Bouda myslí o registru smluv a jaké chyby v něm nachází - rozhovor

10. November 2017, 14:40 Petr Bouda Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Registr smluv: Jak postupovat, když je smlouva zneplatněna, ale plnění už proběhlo

3. July 2017, 14:28 Petr Bouda Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Novela zákona o registru smluv - přinášíme podrobný přehled změn v zákoně

28. June 2017, 20:30 Petr Bouda Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Senát zrušil plošné výjimky ze zákona o registru smluv

20. April 2017, 11:41 Petr Bouda Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Registr smluv: kdo může napadnout neplatnost smlouvy?

17. August 2016, 13:50 Petr Bouda Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Ozvěte se nám