Pavel Černý

Pavel Černý

Advokát, partner

Více než 15 let práce ve Frank Bold mě utvrdilo v přesvědčení, že má smysl „brát stát za slovo“. Tedy nutit jej dodržovat zákony, i když to není v souladu se zájmy politiků nebo i s většinovým názorem společnosti. Cesta k nelidskému režimu začíná tam, kde jsou „veřejným zájmům“ obětovány principy právního státu a práva jednotlivých lidí.“

Pavel se věnuje především případům z oblasti stavebního, ústavního a občanského práva a práva ochrany životního prostředí. Poskytuje odbornou podporu ostatním právníkům Frank Bold, publikuje v českých i zahraničních právních časopisech, je spoluautorem knihy Průvodce novým správním řádem (Linde, 2006). Do prosince 2011 byl členem Legislativní rady vlády ČR.

V letech 2000-2004 byl vedoucím legislativního programu Frank Bold, zpracoval mj. rozsáhlé připomínky k vládnímu návrhu nového správního řádu. Specializuje se především na případy související s ochranou práva na příznivé životní prostředí, ochranou před hlukem, znečišťováním ovzduší, na územní plánování a na téma přístupu k soudní ochraně ve věcech souvisejících se zásahy do životního prostředí. Podílel se na řadě mezinárodních projektů, především v rámci sítě Justice & Environment. V letech 2011-2017 byl členem Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN.

Absolvoval gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí a poté vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou ukončil v roce 1997 obhájením diplomové práce s tématem Lidská práva v dějinách právního myšlení. V roce 2000 absolvoval bakalářské studium oborů politologie a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V letech 1995-1997 se účastnil činnosti ekologické skupiny při Vysokoškolském katolickém hnutí Brno. S Frank Bold spolupracuje již od roku 1997, kdy do tehdejšího Ekologického právního servisu nastoupil jako dobrovolník.

Zkvalitnění NSZ: Frank Bold Advokáti se zaměřují na transparentnost a územní plánování

10. November 2020, 13:19 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Nový stavební zákon projednávají poslanci: Jaké jsou jeho pozitivní a negativní aspekty

6. November 2020, 15:04 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Frank Bold Advokáti: povolování staveb může vyřešit integrace

9. October 2020, 08:15 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Jaké zásadní pozitivní aspekty prosazují Frank Bold Advokáti do nového stavebního zákona?

8. October 2020, 08:15 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život Umístění a povolení investičního záměru v území Spolupráce obce s developerem

Komentář Frank Bold Advokáti: Legislativní rada vlády vrací nový stavební zákon k přepracování

2. July 2020, 11:48 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Právní přezkum územního plánu Územní plánování

Nový stavební zákon: změny v plánovacích smlouvách a smlouvách obcí s developery

5. March 2020, 13:55 Jiří Nezhyba Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Upravená koncepce stavebního zákona přinese to, co všichni nechtěli: zmatek a prodloužení lhůt

13. February 2020, 15:11 Pavel Černý Jiří Nezhyba Stavební právo a územní plánování

Jaké je paragrafové znění nového stavebního zákona?

12. December 2019, 11:13 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Věcný záměr nového stavebního zákona v 9 bodech

20. March 2019, 10:31 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Umístění a povolení investičního záměru v území Právní přezkum územního plánu

Přijít o dům a ještě zaplatit za jeho neoprávněné užívání? Ústavní soud naštěstí rozhodl jinak

25. February 2019, 11:45 Pavel Černý Natálie Pecháčková Prodej nebo koupě nemovitosti Soudní spory a vyjednávání

Precedenční rozsudek: Hluková výjimka nesmí být permanentním řešením

22. June 2018, 09:39 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání Právo pro životní prostředí

Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

27. October 2017, 14:06 Alžbeta Nemeškalová Rosinová Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Územní plánování Umístění a povolení investičního záměru v území Právo pro veřejnou správu

Případ restituce ve slepé uličce úspěšně vyřešen

10. April 2017, 12:32 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Konec pozemkových restitucí od roku 2018

3. February 2017, 15:34 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Prodej nebo koupě nemovitosti Obrana před nezákonným postupem státu

Starosta může sjednat smluvní pokutu i bez souhlasu zastupitelstva

3. November 2015, 14:43 Pavel Černý Právo pro veřejnou správu

Kam míří novela stavebního zákona?

2. October 2015, 15:35 Pavel Černý Umístění a povolení investičního záměru v území Územní plánování Stavební právo a územní plánování

Přiznávání odkladného účinku žalob proti správnímu rozhodnutí

24. August 2015, 14:31 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Umístění a povolení investičního záměru v území Obrana před nezákonným postupem státu

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

20. March 2015, 13:05 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Umístění a povolení investičního záměru v území Územní plánování

Vyhráli jsme na Ostravsku spor o právo na čisté ovzduší

23. February 2015, 15:49 Pavel Černý Právo pro životní prostředí Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Judikát: náhrada škody způsobené při výkonu veřejné moci

9. October 2014, 18:05 Pavel Černý Obrana před nezákonným postupem státu Soudní spory a vyjednávání

Stížnost na amnestii podána – jak bude soud postupovat?

2. April 2014, 11:10 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Podali jsme stížnost na amnestii u Evropského soudu pro lidská práva

21. March 2014, 13:06 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Zkvalitnění veřejné správy: Česká republika neplní své závazky

25. February 2014, 20:27 Pavel Černý Právo pro veřejnou správu

Ústavní soud poškozeným amnestií nepomohl, zbývá stížnost ke štrasburskému soudu

14. October 2013, 11:26 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Zastupujeme poškozené amnestií

11. April 2013, 14:56 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání

Ohlášení stavby po novele stavebního zákona

11. February 2013, 16:40 Pavel Černý Umístění a povolení investičního záměru v území Stavební právo a územní plánování

Ozvěte se nám