MPO potvrdilo, že sankce za opožděné vykazování nehrozí

20. 4. 2018 Martin Maňák Energetické právo Soudní spory a vyjednávání Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Před několika dny jsme upozornili na velmi překvapivou informaci zveřejněnou operátorem trhu, a sice že za opožděné vykazování vyrobené elektřiny by měly hrozit výrobcům elektřiny sankce ve formě ztráty nároku na podporu za vykazované období (typicky jeden měsíc). Podle našeho názoru mělo upozornění operátora trhu několik zásadních trhlin, které vysvětlujeme v textu Stanovisko k upozornění OTE ohledně vlivu opožděných výkazů na nárok na podporu, a hrozba sankcemi je chybou.

Ve středu 18. dubna 2018 Energetický regulační úřad zveřejnil své vyjádření, v němž po konzultaci s MPO, dochází ke stejnému závěru: sankce za pozdní vykazování nehrozí, jediným důsledkem je posunutí vlastního vyúčtování a výplaty podpory na další nejblíže možné období. ERÚ dále uvádí, že MPO přislíbilo navrhnout technickou úpravu dotčených ustanovení vyhlášky č. 145/2016 Sb.

Je dobře, že ERÚ reagoval tak rychle, jak reagoval, a vyvedl výrobce z nejistoty ohledně sankcí za pozdní vykazování. Zároveň tím potvrdil náš právní názor, byť včera zveřejněná informace neobsahuje podrobné právní zdůvodnění,“ komentuje věc advokát Martin Maňák, který ve Frank Bold Advokátech vede sekci energetického práva.

Aktualizace 27. 4. 2018: ERÚ publikoval výkladové stanovisko s podrobnějším zdůvodněním.

 
Martin Maňák

Advokát, prokurista

Chcete se poradit s právníkem, který se vyzná v energetice?

Řešíme právní agendu desítek klientů, výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou. 

Zastoupíme vás při kontrole ze strany Státní energetické inspekce či Energetického regulačního úřadu nebo ve sporu s nimi.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám