Šablona pro GDPR audit pro firmy

6. 2. 2018 Jitka Mihulková Právo pro podnikání GDPR

Nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR) už brzy zpřísní pravidla pro nakládání s osobními údaji. Zde je ke stažení excelová tabulka, kterou používají Frank Bold Advokáti pro úvodní audit zpracovávaných osobních údajů. S její pomocí zvládnete audit provést sami. 

Přihlaste se k odběru právních novinek pro firmy (cca 10x ročně) a tabulka vám obratem přijde do mailu.*

Jak s tabulkou pracovat:

  1. Po vyplnění e-mailové adresy vám přijde odkaz na excelovou tabulku. Stáhnete ji do svého počítače a otevřete list 2.
  2. Sloupek A obsahuje přehled běžně zpracovávaných osobních údajů. Jeden list se vztahuje k jedné skupině osob, jejichž údaje se zpracovávají - například zaměstnanci, pacienti, zákazníci, uchazeči o brigádu apod. Máte-li těchto skupin víc než jednu, list si nakopírujte. 

  3. U každého řádku vyplňte, zda tento typ údaje shromažďujete, a v případě, že ano, pak také zbývající sloupečky - na jak dlouhou dobu je údaj uchováván a proč, zda je k dispozici souhlas osoby, jíž se týká a tak dále. Vyplňujte podle stávajícího stavu.

  4. Výsledkem je sada vyplněných tabulek, a tedy kompletní přehled o tom, jaké osobní údaje a jakým způsobem vaše organizace zpracovává. Na jejím základě vaši právníci (nebo Frank Bold Advokáti) navrhnou opatření pro uvedení stávající praxe do souladu s novým nařízením o zpracování osobních údajů, které vstupuje v účinnost v květnu 2018.  

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společností Frank Bold advokáti s. r. o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jitka Mihulková

Právnička, nyní na rodičovské dovolené

Potřebujete radu právníka ohledně GDPR?

Navrhneme vám konkrétní řešení, pokud možno bez složité implementace nových softwarových nástrojů. Budeme vycházet z vašich stávajících vnitřních předpisů a postupů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám