Pomáháme klientům využívat obnovitelé zdroje energie a přispívat tak k trvale udržitelnému rozvoji společnosti

13. 1. 2020 Martin Maňák Energetické právo

Těší nás, když naše práce přispívá k podnikatelskému růstu našich klientů. Obzvláště, když se jedná o podnikatelskou činnost, které přispívá k rozvoji technologií, efektivnímu využívání obnovitelných zdrojů energie, celkové decentralizaci a demokratizaci energetiky. To je i případ jednoho z našich dlouhodobých klientů, který podniká v oblasti obchodu s elektřinou.

Energie z obnovitelných zdrojů pro soběstačnější zákazníky

Vizí našeho klienta bylo napomoci přeměnit energetiku tak, aby zákazníci nebyli odkázaní na velké, nebezpečné a centralizované zdroje elektřiny. Faktická závislost na takových zdrojích elektřiny totiž způsobuje problémy při jejich haváriích nebo poruchách. Navíc jsou zákazníci u těchto dodavatelů energie omezeni jejich cenovými nabídkami. Z tohoto důvodu klient dlouhodobě prosazuje decentralizaci energetiky, která spočívá zejména ve zvyšování soběstačnosti jednotlivých koncových zákazníků a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Zadání pro Frank Bold

Díky několikaleté specializaci naší kanceláře na energetické právo a energetiku obecně se na nás klient obrátil s realizací jeho vize. V rámci naší spolupráce jsme klientovi pomohli realizovat několik klíčových změn v jeho podnikání, které přispěly k následnému úspěchu klienta na trhu s elektřinou. Zejména jsme konsolidovali jeho zákaznickou strukturu z několika dceřiných společností na jeden subjekt, upravili korporátní strukturu společnosti a připravili kompletní smluvní dokumentaci pro obchod s elektřinou. Mimo to jsme s klientem řešili také jeho každodenní agendu.

Naplnění vizí: pozitivní celospolečenský vliv

Klient v průběhu několika let získal důvěru velikého množství zákazníků a stal se jedním z nejvýznamnějších obchodníků s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Úspěch podtrhuje zejména to, že se stal vůbec prvním dodavatelem v ČR, jehož elektřina pochází jen z obnovitelných zdrojů energie. Společnost navíc každý rok daruje 10 % ze zisku sociálně slabým osobám a dalších 10 % investuje do rozvoje chytrých technologií v rámci decentralizace energetiky. Podobně pozitivním celospolečenským vlivem se nemůže pochlubit každá společnost a my jsme velice rádi, že můžeme být při tom.


Potřebujete právníka, který rozumí energetice?

Obraťte se na nás

Martin Maňák

Advokát, prokurista

Potřebujete právníka, který rozumí energetice?

Máme na starosti právní agendu desítek podnikatelů v obnovitelné energetice: výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám