Územní plán Sušice obstál u Ústavního soudu

28. 5. 2018 Alžbeta Nemeškalová Rosinová Stavební právo a územní plánování Územní plánování Soudní spory a vyjednávání

Město Sušice se rozhodlo, že jeho prioritou je zachování živého městského centra, kam lidé chodí za nákupy a kde tráví volný čas. Jeho funkci často přebírání nákupní centra a právě tomu se Sušice chtěla vyhnout, proto v územním plánu omezila plochu nových obchodů na 1000 metrů čtverečních. Tento úmysl ovšem narazil u investorů plánované rekonstrukce areálu bývalé sirkárny SOLO, kteří tu chtěli jedno velké obchodní centrum vybudovat. Zažalovali město u soudu a pokusili se územní plán zrušit s tím, že jde o účelové omezení, které je navíc naformulováno nejednoznačně.

Zadání pro Frank Bold:

Obhájit před soudem územní plán města Sušice a umožnit tak městu zachovat živé městské centrum.

Průběh případu:

Případ byl projednán krajským soudem, poté Nejvyšším správním soudem, pak opět krajským soudem a ještě jednou Nejvyšším správním soudem, který na konci roku 2017 roku potvrdil, že zachování živého městského centra je legitimním cílem územního plánování, město Sušice k tomuto cíli zvolilo vhodný prostředek a že územní plán je i přes jednu nešťastnou formulaci srozumitelný, a zůstává tedy zachován. V dubnu 2018 tento rozsudek potvrdil i Ústavní soud.

Z rozsudku Ústavního soudu:

„Základní logika, z níž vychází územní plán, spočívající v tom, že výstavba velkých nákupních center ovlivňuje, na kterém místě se lidé v daném městě přirozeně shromažďují, je dle Ústavního soudu zřejmá a nijak se nevymyká ústavním mezím, v nichž se obec při územním plánování pohybuje.“ 

 

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

Advokátka, nyní na rodičovské dovolené

Pohledem Frank Bold

Sušice si může oddechnout a další města, která by se chtěla inspirovat, teď mají k ruce judikaturu, která jasně potvrzuje, že zájem na zajištění živého centra města je legitimním zájmem, který lze zohlednit při územním plánování. 

advokátka Alžbeta Rosinová

Pořizujete územní plán?

Provedeme vás kteroukoliv fází přípravy nebo změny územního plánu s důrazem na její soudní nenapadnutelnost a s cílem pomoci vám připravit územní plán tak, aby vedl ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám