Zadavatel veřejné zakázky si může vyhradit pozdější změnu závazku

3. 1. 2018 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Jak prostřednictvím veřené zakázky získat kvalitní plnění? Jedním ze zadávacích institutů je možnost vyhradit si některé změny závazku.

Výhrada pozdějších změn je možná už v zadávací dokumentaci, kde připraví dodavatele na to, že za určitých podmínek může změnit rozsah dodávek, služeb nebo stavebních prací, cenu, obchodní nebo technické podmínky či změnu dodavatele v průběhu realizace veřejné zakázky. To se může stát, pokud zadavatel v průběhu realizace není s dodavatelem dlouhodobě spokojen, že tento plní tak vadně, že hrozí, že mu způsobí škodu, plnění je nedostatečné nebo je plněno s prodlením. Pak zadavatel, který si změnu vyhradil, může smlouvu vypovědět a oslovit dalšího dodavatele v pořadí.

Důležité je jasně a určitě definovat zadávací podmínky tak, aby byly transparentní, aby postup zadavatele byl předvídatelný a zadavatel mohl vždy odkázat na jím definované zadávací podmínky. Pokud by byly definovány nejasně, připustil by zadavatel rozdílný výklad požadavků na zpracování nabídky nebo způsob hodnocení a takový postup by byl nekontrolovatelný.

Změnu dodavatele využilo například město Kutná Hora. Vyhradili si, že pokud dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zhotovitelem v průběhu trvání plnění veřejné zakázky nebo k výpovědi závazku ze smlouvy objednatelem, pak mají právo oslovit dalšího dodavatele v pořadí.

Jestliže si při nastavení zadávacího řízení nejste jistí a rádi byste měli po ruce právníka, obraťte se na nás. Doporučíme volbu nejvhodnějšího zadávacího řízení, vypracujeme zadávací dokumentaci a smlouvu s dodavatelem. Pomůžeme vám nastavit kritéria kvality plnění, abyste nemuseli sáhnout po nejnižší ceně. 

Více o zadávání veřejných zakázek na kvalitu

Anna Francová

Advokátka

Chcete od veřejné zakázky víc než jen nejnižší cenu?

Doporučíme volbu nejvhodnějšího zadávacího řízení, vypracujeme smlouvu s dodavatelem a zadávací dokumentaci vč. všech příloh. Pomůžeme vám nastavit kritéria kvality plnění, abyste nemuseli sáhnout po nejnižší ceně. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám