Stav nouze ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

24. 11. 2017 Energetické právo

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „smlouva“) musí obsahovat informace týkající se stavu nouze, jeho prevenci a odstraňování. Když tyto informace neobsahuje, není sice automaticky neplatná, ale může se stát neplatnou na základě podnětu zákazníka, vzneseného k ERÚ. Tento týden ERÚ zveřejnil informace o tom, jak takové podněty posuzuje.

Ve zkratce: podle ERÚ se uvedený požadavek na obsah smluv týká jen smluv na odběr elektřiny s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší. Ostatní smlouvy - a těch je naprostá většina - jej obsahovat nemusejí. Případný podnět na zrušení takové smlouvy, který vznese zákazník kvůli absenci informací o stavu nouze, ERÚ vyhodnotí jako neodpodstatněný. Podrobné zdůvodnění si přečtěte na webu ERÚ.

Potřebujete radu právníka?

Řešíme právní agendu desítek klientů - výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám