Olomouc: panorama města uchráněno od výškové stavby

24. 3. 2016 Jiří Nezhyba Stavební právo a územní plánování Územní plánování Umístění a povolení investičního záměru v území Soudní spory a vyjednávání

Podařilo se nám uchránit panorama Olomouce od plánované výškové stavby v kampusu Moravské vysoké školy. Krajský úřad Olomouc dal za pravdu našemu odvolání proti udělenému územnímu rozhodnutí.

Olomoucký podnikatel a ředitel soukromé vysoké školy Josef Tesařík plánoval stavbu duchovního centra Spiritualia jako součást univerzitního kampusu. Budova, která vzhledem připomíná figurku z Člověče, nezlob se, získala územní rozhodnutí pouhý den před tím, než vstoupil v účinnost nový územní plán. Podle nového plánu však výšková stavba nemá ve městě co dělat.

Proč krajský úřad stavbu povolil, když nový územní plán už byl přijat a zbývalo mu pár hodin do účinnosti? To netušíme, nicméně v územním řízení jsme vystupovali jako právní zástupce jednoho z účastníků a z této role jsme podali odvolání proti výškové stavbě jako takové. A nyní, rok a půl po pochybném rozhodnutí, jsme dostali kladnou odpověď.

Zajímavé na tom je, že našimi věcnými argumenty o ochraně panoramatu města se úřad ani nezabýval. Pouze vyhodnotil, že umístění stavby se bude posuzovat podle aktuálně platného územního plánu. Pochybné územní rozhodnutí se tím pádem ruší a historické panorama Olomouce zůstane obří figurky ušetřeno.

Jiří Nezhyba

Vedoucí advokát, partner

Potřebujete radu právníka v oblasti povolování staveb?

Provedeme váš projekt celou mašinerií povolovacích procesů a získáme pro vás nenapadnutelné povolení stavby, veřejnoprávní smlouvu nebo změnu územního plánu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám