Evropská komise schválila 45 mil. EUR na výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní vozidla v ČR​

16. 8. 2017 Energetické právo

Evropská komise schválila český návrh podpory výstavby sítě čerpacích a dobíjecích stanic pro vozidla s nízkými emisemi. Podle Komise je v souladu s evropskými pravidly pro státní podporu

V rámci schváleného režimu podpory bude během šesti let poskytována podpora v celkové výši 44,5 milionu EUR na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích a čerpacích stanic pro vozidla na alternativní paliva, jako jsou elektřina, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn a vodík. Infrastruktura bude k dispozici v celém státě. Společnosti, které již působí v odvětví alternativních paliv, budou o podporu moci žádat během čtyř samostatných nabídkových řízení prostřednictvím otevřeného a transparentního postupu.


Rozhodnutí bude zveřejněno v rejstříku státních podpor pod číslem SA.37667 nebo v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

 

Kristína Šabová, Frank Bold

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám