OTE zpětně vyplatí podporu výrobnám elektřiny z OZE

26. 7. 2017 Energetické právo

Operátor trhu s elektřinou zpětně vyplatí podporu zhruba čtyřem stům výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, které podporu nedostávaly, protože Energetický regulační úřad čekal na notifikaci Evropské komise. Ta už byla udělena (pro všechny zdroje kromě KVET uvedené do provozu v letech 2013-2015) a argumenty pro nevyplacení podpory tak pominuly. Včera o tom rozhodla vláda, která schválila změny v příslušném nařízení v obecném znění, tedy i pro budoucí případy

Poskytování podpory

  1. Pokud Evropská komise rozhodla o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie, (dále jen „rozhodnutí Komise“) má výrobce elektřiny nebo tepla právo na podporu za období od vzniku nároku na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
  2. Pokud Energetický regulační úřad stanovil pro daný kalendářní rok výši podpory pro výrobny uvedené do provozu v tomto kalendářním roce, použije se pro výplatu podpory výše podpory stanovená v tomto cenovém rozhodnutí pro celý kalendářní rok.
  3. Pokud Energetický regulační úřad nestanovil výši podpory pro daný kalendářní rok pro výrobny uvedené do provozu

a) v tomto kalendářním roce, použije se pro výplatu podpory za daný kalendářní rok výše podpory stanovená pro následující kalendářní rok,

b) v předcházejících letech, použije se pro výplatu podpory za daný kalendářní rok výše podpory stanovená pro předcházející kalendářní rok.

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky? 

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám