Jak se připravit na GDPR - naše přednáška na konferenci Barcamp Brno 2017

26. 6. 2017 Kristýna Delmar Právo pro podnikání GDPR

 Jaké nové povinnosti lze očekávat ve souvislosti s novým nařízením GDPR? Prezentace a videozáznam. 

Naše právnička Kristýna Delmar vystoupila na začátku června na konferenci Barcamp Brno 2017, kde publiku z řad personalistů, dodavaltelů software, marketingových specialistů nastínila, jaké nové povinnosti lze očekávat ve souvislosti s novým nařízením GDPR.

Ve své přednášce se věnovala jednak samotnému pojmu "osobní údaj" a v čem se liší ve srovnání s "citlivým osobním údajem" a zároveň nastínila, jaké nové povinnosti čekají v souvislosti s GDPR správce a zpracovatele osobních údajů. Nová legislativa přináší také nový termín "Pověřenec pro ochranu osobních údajů" (neboli data protection officer) - nezávislého garanta správného nakládání s osobními údaji. 

Vídeozáznam celé prezentace je možné najít online >>

Prezentace z konfernce je dostupná na našem slideshare >>

Kristýna Delmar

Právnička, nyní na rodičovské dovolené

Potřebujete radu právníka ohledně GDPR?

Sejdeme se s vámi a probereme, jaké jsou vaše aktuální potřeby vzhledem k velikosti vaší instituce a množství kontaktů, se kterými pracujete.

Navrhneme vám konkrétní řešení, pokud možno bez složité implementace nových softwarových nástrojů. Budeme vycházet z vašich stávajících vnitřních předpisů a postupů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám