​Dotace na nízkoemisní zóny a další opatření pro čistší ovzduší

27. 5. 2017 Právo pro životní prostředí Právo pro veřejnou správu

Ministerstvo životního prostředí vypsalo dvě dotační výzvy pro obce a kraje, zaměřené na zlepšování kvality ovzduší

Zlepšení kvality ovzduší

Na základě výzvy 8/2017 je možné předkládat žádosti o financování opatření pro zlepšení kvality ovzduší, které vyplývají ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Předmětem podpory je zpracování akčního plánu a následná realizace opatření.  

  • žádat mohou kraje a obce s rozšířenou působností, které byly v programech zlepšování kvality ovzduší označeny jako prioritní
  • žádosti je možné podat v období od 5. 5. 2017 do 30. 6. 2017.
  • realizace projektů do 31. 12. 2020.
  • výše podpory max. 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Nízkoemisní zóny

V rámci výzvy 9/2019 je možné žádat o financování realizace nízkoemisních zón nebo plánů udržitelné městské mobility.

  • žádat mohou obce
  • žádosti je možné podat v období od 5. 5. 2017 do 27. 9. 2017..
  • realizace projektů do 31. 12. 2019.
  • výše podpory max. 80 % z celkových způsobilých výdajů, 100 tis. - 1 mil. Kč.

 

Kristína Šabová, Frank Bold

Potřebujete radu právníka týkající se veřejných zakázek?

Pohlídejte si u veřejných zakázek kvalitu a zohledněte vedle ceny také například environmentální a sociální dopady zakázky.

Pomůžeme vám nastavit kritéria kvality plnění, abyste nemuseli sáhnout po nejnižší ceně.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám