Změna ve vyplácení podpory malým vodním elektrárnám

22. 5. 2017 Energetické právo

V dubnu vstoupila v účinnost drobná novelizace zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE).

Týká se malých vodních elektráren s výkonem do 10 MW, u nichž byla v době od 2. října 2013 do 31. prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo modernizace technologické části, která zvyšuje technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. Podpora těmto elektrárnám za rok 2016 měla být vyplacena do 5. května 2017. Pokud však OTE nemá k dispozici údaje o objemu vyrobené elektřiny v uvedeném období, pak podporu vyplatí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy tyto údaje obdrží.

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky? 

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám