​Pořádáme konferenci Registr smluv - vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona

4. 5. 2017 Martin Fadrný Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Obce, kraje a jimi řízené instituce mají nejvyšší čas připravit se na sankci neplatnosti. V účinnost vstupuje 1. července 2017.

Proto pořádáme konferenci, na níž se lze na poslední chvíli dozvědět vše podstatné, odnést si aktuální informace o stavu legislativy i implementace zákona, jasnou představu o rizicích chybného zveřejňování, praktické tipy a konkrétní příklady dobré praxe.

Konference proběhne ve čtvrtek 15. června 2017 v Praze. Kompletní informace naleznete na webu www.registrsmluv-konference.cz, zkratka přímo k přihlášce je zde.

Registr smluv konference

O programu konference

V dopoledních blocích konference se budeme věnovat právnímu rámci a doporučením vzatým z dobré praxe publikujících veřejnoprávních subjektů. Přineseme informaci o tom, jaké jsou hlavní změny zákona po novele (pokud projde Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR). Zaměříme se také na praktické právní otázky, zejména jaká jsou v praxi hlavní rizika v procesu kontraktace z hlediska správného zveřejnění v registru smluv, kdy v praxi může dojít ke zneplatnění smlouvy, jak řešit složité otázky typu rámcové a realizační smlouvy, objednávky, jak určovat hodnotu smluv, jaké informace je třeba chránit s ohledem na osobní údaje a obchodní tajemství a další. Dozvíte se, jaká data v registru smluv představují riziko z hlediska naplnění dalších předpisů, například zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na právní blok naváže debata o praktických zkušenostech se zveřejňováním smluv z pohledu povinného subjektu, kde se zaměříme mj. na co nejefektivnější zveřejňování smluv v rámci existujících procesů kontraktace a oběhu dokumentů a na otázky metodického vedení pracovníků, kteří zveřejňují smlouvy.

Konference i na další podstatné souvislosti – například na to, jak pracují s registrem smluv auditoři, novináři a datoví analytici. Na debatu registru z pohledu datových analytiků a novinářů naváže blok věnovaný registru z pohledu auditorů. Dozvíme se, jak s registrem pracuje auditor a jaké jsou zkušenosti a doporučení interních auditorů pro zajištění souladného uveřejňování dokumentů do ISRS.

Martin Fadrný

Konzultant, právník

Potřebujete radu právníka ohledně registru smluv?

Pomůžeme vám nastavit systém zveřejňování smluv tak, abyste nemuseli přemýšlet nad každou smlouvou zvlášť. Nabízíme také online nebo telefonickou podporu. Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu a nyní usnadňujeme veřejné správě jeho používání. Pořádáme řadu školení k registru smluv.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám