Případ restituce ve slepé uličce úspěšně vyřešen

10. 4. 2017 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Našemu klientovi měly být v restituci vráceny zemědělské pozemky na severovýchodním okraji města Brna. Jelikož však byly mezitím zastavěny nájezdem na dálnici, sídlištěm a průmyslovým areálem, připadalo v úvahu pouze náhradní řešení: finanční odškodnění nebo vydání náhradních pozemků ve srovnatelné hodnotě někde jinde.

To v případě našeho klienta bylo schůdné řešení. Vhodné pozemky, se nacházely hned vedle jeho zahrady, jeden z nich si dokonce od státu pronajímal. Státní pozemkový úřad však trval na tom, že výběr je možný jen z pozemků nabízených v tzv. veřejné nabídce. Ta však žádné vhodné pozemky v Brně a okolí neobsahovala. Zdánlivě patovou situaci se podařilo vyřešit až u soudu. 

Na základě naší žaloby soud nařídil Státnímu pozemkovému úřadu, aby klientovi  požadované pozemky vydal. Kromě toho se klient domohl i dalšího finančního odškodnění, neboť se v průběhu soudního řízení prokázalo, že úřad ocenil původní pozemky nesprávně na téměř pětinásobně nižší částku.

Zadání pro Frank Bold:

Získat pro svého klienta v restituci konkrétní pozemek v situaci, kdy se Státní pozemkový úřad dlouhodobě staví proti takové dohodě.

Pohledem klienta:

„Frank Bold Advokáti mi pomohli získat od státu za restituční nárok náhradní pozemky, o které jsem usiloval více než deset let, a navíc finanční odškodnění.“ 

Z rozsudku:

„Dle názoru soudu nelze po žalobci spravedlivě požadovat, aby si za pozemky, které mu nebyly vydány v rámci restitučního řízení, vybral ve veřejné nabídce náhradní pozemek kdekoli na území ČR, zejména pak v lokalitách vzdálených městu Brnu, ke kterým žalobce např. nemá žádný osobní či majetkový vztah a péče o ně a jejich údržba by mu přinesla více starostí než užitku. Takový postup (...) se jeví jako zcela jdoucí proti duchu restitučních zákonů, jejichž účelem bylo mimo jiné i zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989.“

 

Pavel Černý

Advokát, partner

Pohledem Frank Bold:

„V tomto případě nám velmi pomohly dřívější rozsudky Nejvyššího a Ústavního soudu, jejichž rozsáhlou rešerši jsme na počátku případu provedli. Soud nám dal plně za pravdu v tom, že restituce nemůže skončit na tom, že stát není schopný nabídnout vhodné náhradní pozemky a jinou dohodu odmítá.“ 

advokát Pavel Černý

Bráníme občany před nezákonným postupem státu. Od roku 1995.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám