​Evropský parlament bude zvažovat 35% cíl pro OZE k 2030

2. 4. 2017 Energetické právo

Ambiciózní návrh na stanovisko parlamentu k jednomu z návrhů Zimního energetického balíčku byl oznámen světu, k jeho prosazení však ještě vede dlouhá cesta.

Evropský parlament začíná projednávat revizi evropské směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů, která ukládá závazné cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Nyní platí cíl 20 % do roku 2020 pro celou EU, rozepsaný do sub-cílů, které se pro každý členský stát liší. Pro následující dekádu Evropská komise v tzv. Zimním energetickém balíčku navrhla jeden celoevropský cíl ve výši 27 %, s nímž už dříve předběžně projevily souhlas i členské státy.

Nyní se otázkou cíle pro 2030 začíná zabývat Evropský parlament. Poslanec José Blanco López, který má agendu na starost, oznámil, že navrhne podstatně ambicióznější cíl - 35 % pro celou EU. Ke společné pozici Evropského parlamentu však ještě vede dlouhá cesta, poslanec si svůj návrh nejprve musí obhájit ve svém výboru pro průmysl a dopravu a pak v plénu.

Projednávání nese známky klíčové agendy - na finální pozici parlamentu se budou chtít podílet minimálně tři další výbory a i v samotném výboru pro průmysl a dopravu bude konkurenční pozměňovací návrhy podávat minimálně sedm stínových reportérů". Možná proto poslanec López přitvrdil” a ke svému původnímu prohlášení o 30% cíli přidal ještě pět procent navrch.

 

Kristína Šabová, Frank Bold

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám