Kolaudace a výroba energie - kdy potřebujete stanovisko Technické inspekce ČR?

20. 3. 2017 Energetické právo

Energetický regulační úřad na svých webových stránkách minulý týden publikoval dokument z roku 2011, který měl stavební úřady instruovat stran postupu při povolování staveb, jejichž součástí jsou vyhrazená technická zařízení jako například solární panely. Dokument poskytuje přehled, v jakých situacích je ke kolaudaci stavby opatřené takovým technickým zařízením potřebné kromě obvyklých podkladů i stanovisko Technické inspekce České republiky (TIČR).

Jedná se mimo jiné o elektrická zařízení nacházející se v nemocnicích, poliklinikách, rehabilitačnách centrech a dalších zdravotnických budovách a také zařízení nacházející se v budovách určených pro shromažďování více než 200 lidí, jako jsou kancelářské budovy, nádraží, školy apod. S ohledem na dataci dokumentu a skutečnost, že byl publikován již před lety na stránkách ministerstva lze usuzovat, že jeho zveřejnění ze strany ERÚ má toliko upozornit nové výrobce, že povinnost dokladovat bezpečnost stanoviskem TIČR nepozbyla na svém významu.

Problematika stanoviska TIČR se hojně vyskytovala v případech žalob Nejvyššího státního zástupce, kterými byla napadána licenční rozhodnutí ERÚ u vybraných FVE. V těchto případech bylo uzavřeno, že stanovisko TIČR není potřeba dokládat při žádosti o udělení licence na výrobu elektřiny, svou roli tak může zaujímat toliko v řízeních podle stavebního zákona.

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky? 

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám