O registru smluv na konferenci Efektivní řízení územních samosprávných celků

28. 2. 2017 Registr smluv

10. února 2017 jsme se zúčastnili konference Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací pořádané firmou Dynatech. S tématem rizik chybné implementace zákona zde vystoupil Martin Fadrný. Podívejte se na jeho prezentaci.

Rizika chybné implementace zákona o registru smluv od 1. 7. 2017

V prezentaci se dozvíte:

  • Kdo a jak může napadnout chybně zveřejněnou smlouvu?
  • V registru lze dohledat informace o (ne)dodržování jiných předpisů - příklady z praxe.
  • Nejčastější chyby, které vedou ke zbytečné administrativě při zveřejňování.

 

Potřebujete radu právníka ohledně registru smluv?

Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu – zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona. Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám