Pavel Černý na konferenci o EIA

28. 2. 2017 Právo pro životní prostředí

24. 1. 2017 proběhla v Praze konference EIA - teoreticky, prakticky, srozumitelně, na které vystoupil i náš advokát Pavel Černý. Mluvil na téma Implementace Směrnice EP a Rady č. 2014/52/EU a připravovaná novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Podívejte se na jeho prezentaci.

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

V prezentace se dozvíte:

  • Co obsahuje evropská směrnice EIA?
  • Jak má směrnici transponovat novela českého zákona o posuzování vlivů na životní prostředí?
  • Jaká jsou hlavní úskalí pro českou transpozici?

 

Potřebujete provést povolovacím procesem?

Pomůžeme vám sestavit harmonogram pro získání jednotlivých povolení a definovat tak reálný časový rámec realizace vašeho záměru. Zajistíme nebo dodatečně prověříme korektnost průběhu všech povolovacích procesů při výstavbě. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám