ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro nejstarší elektrárny

22. 12. 2016 Energetické právo

ERÚ dnes vydal cenové rozhodnutí č. 11/2016, jimž stanovuje podporu v roce 2017 pro následující typy výroby uvedené do provozu do roku 2006:

 • solární elektrárny 
 • větrné elektárny 
 • malé vodní elektrárny ve stávajících lokalitách 
 • rekonstrukované malé vodní elektrárny 
 • vybrané výrobny elektřiny z biomasy 
 • spalování důlního plynu z uzavřených dolů 
 • spalování bioplynu, skládkového plynu a plynu z ČOV

Cenové rozhodnutí dále stanovuje zelené bonusy pro následující typy výroby uvedené do provozu do roku 2012:

 • spalování důlního plynu ve stávajícím výrobním zdroj
 • spalování komunálního odpadu a ostatních druhotných zdrojů 
 • KVET
 • výrobny tepla s výjimkou výroben tepla z bioplynu 

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám