Pozor na povinnost registrovat se u operátora trhu

19. 12. 2016 Natálie Pecháčková Energetické právo Spory v energetice

V posledních dnech se na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) objevilo několik rozhodnutí udělujících pokuty provozovatelům malých solárních elektráren za nedodržení povinnosti registrovat se u operátora trhu

Správní delikt a výše pokuty

ERÚ příkazem rozhoduje o uložení povinnosti malým provozovatelům solárních elektráren, většinou se jedná o drobné podnikatele. Ačkoliv za správní delikt nedodržení povinnosti registrovat se u operátora trhu, tj. správní delikt dle § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 458/200 Sb., energetický zákon, může ERÚ uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč, nejčastěji se uložené pokuty pohybují v rozpětí mezi 10 000 – 20 000 Kč. Rozhodnutí jsou vydaná ve formě příkazu, jejich odůvodnění jsou velmi stručná, pouze konstatují, že je prokázané, že se držitel neregistroval u operátora trhu. Kromě pokuty rozhodnutí stanovují držitelům licence povinnost provést opatření k nápravě, což je povinnost se do 30 dnů ode dne právní moci příkazu registrovat u operátora trhu, tj. u společnosti OTE, a. s. 

Doporučení 

Upozorňujeme tedy, že všichni držitelé licencí pro výrobu elektřiny, tedy i ti drobní, bez ohledu na výkon zařízení, které provozují, mají dle § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona povinnost se do 30 dnů od udělení licence zaregistrovat u operátora trhu. Zaregistrováním se výrobce elektřiny stává registrovaným účastníkem trhu. Vzhledem k nynějšímu zájmu ERÚ o malé provozovatele solárních elektráren a jejich registraci u operátora trhu doporučujeme se u OTE registrovat.

Ozvěte se nám