Sušice vyhrála soud - obchodní centrum v areálu SOLO zatím nebude

21. 11. 2016 Alžbeta Nemeškalová Rosinová Stavební právo a územní plánování Územní plánování Soudní spory a vyjednávání

Malá města s velkými obchodními domy mívají jedno společné: prázdná náměstí. Menší specializované obchody nevydrží dlouho konkurenci obchodních řetězců a s jejich mizením mizí z center měst i lidé. Město Sušice se rozhodlo, že u nich to bude jinak, ve svém územním plánu se zaměřilo na „zachování fenoménu živého náměstí” a omezilo plochu nově stavěných obchodů na 1000 m2.

Moderní způsob nakupování, nebo živé centrum?

Ne všichni s rozhodnutím města souhlasí. Velkou část města zabírá chátrající areál firmy SOLO, proslulého výrobce sirek, který je nyní částečně kulturní památkou. Existuje vize přestavby areálu na velké obchodní centrum, která ovšem naráží na současný územní plán a prioritu živého historického centra.

Skupina firem, která v obchodním centru vidí vhodný způsob využití bývalého průmyslového areálu, proto napadla územní plán žalobou. Nebylo to snadné, ale po roce a půl se městu Sušice, zastoupenému Frank Bold Advokáty, podařilo soudní spor vyhrát. Územní plán zatím zůstává v platnosti a další obchodní domy ve městě v dohledné době nebudou.  

Ďábel se ukrývá v detailech územního plánu

O co konkrétně v soudním sporu šlo? Šlo o to, zdali je požadavek města na „živé centrum” legitimním cílem územního plánování, nebo se jedná o účelové omezení. Mnoho času nám však zabraly i zdánlivé detaily. Na případu tohoto soudního spolu je dobře vidět, že stačí jen trochu nejasná formulace, aby územní plán mohl být napaden pro nesrozumitelnost a tím pádem i nepřezkoumatelnost a město ho muselo dlouhé měsíce u soudu bránit. V případě Sušice naštěstí úspěšně.

Žalobci (investoři obchodního domu) namítali, že v územním plánu je stavební omezení nesrozumitelně popsáno, tím pádem je územní plán nepřezkoumatelný. V prvním kole krajský soud žalobcům skutečně vyhověl a napadenou část územního plánu zrušil. Až Nejvyšší správní soud nám dal za pravdu v tom, že byť územní plán nebyl naformulován zcela bezchybně, z textové části bylo zřejmé, co bylo úmyslem města. 

„Z kontextu je sice jasně patrné, co měli autoři územního plánu na mysli, ale obhájit použití jedné nepřesné formulace  v textu územního plánu nám dalo u soudu zabrat,” říká právnička Alžbeta Rosinová, která na případu pracovala. Bitva ještě není u konce, jelikož investoři podali proti druhému rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Poučení je ale jasné: Ďábel se skrývá v detailech. Zejména ty klíčové části územního plánu musejí být formulované zcela jednoznačně.

Více o našich službách v oblasti územního plánování

 

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

Advokátka, nyní na rodičovské dovolené

Potřebujete radu právníka ohledně územního plánování?

Provedeme vás kteroukoliv fází přípravy nebo změny územního plánu s důrazem na její soudní nenapadnutelnost a s cílem pomoci vám připravit územní plán tak, aby vedl ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám