Vyšel nám odborný komentář k zákonu o registru smluv

14. 11. 2016 Registr smluv

Komentář k zákonu o registru smluv vydalo nakladatelství C. H. Beck. Komentář je společným dílem skupiny právníků z Frank Bold a provádí čtenáře novým zákonem o registru smluv, paragraf po paragrafu. Detailně se věnuje tomu, kdo patří mezi povinné subjekty, jaké jsou výjimky z povinného uveřejňování smluv a jaká jsou slabá či nejasná místa přijaté verze zákona.

Komentář je vhodnou příruční literaturou například pro zaměstnance veřejné správy, kteří s registrem smluv pravidelně pracují, a má ambici jim poskytnout důkladnou a dobře vyargumentovanou odpověď na dotazy, které by v souvislosti s jeho používáním mohly vzniknout. Na webových stránkách nakladatelství je nyní možné knihu objednat. 

Potřebujete radu právníka ohledně registru smluv?

Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu – zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona. Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám