Jak na obchodní tajemství ve smlouvách v registru

11. 11. 2016 Martin Fadrný Registr smluv

Podle zákona o registru smluv je možné nezveřejnit ty části smlouvy, které jsou obchodním tajemstvím některé ze smluvních stran. Smluvní strany se tedy musí během kontraktace dohodnout, o které údaje se bude jednat, a potom tyto údaje ve zveřejňovaném textu smlouvy „začernit”.  Přinášíme jedn tip, jak automatizovat rozhodování o tom, co je a co není obchodním tajemstvím

Smluvní doložka o obchodním tajemství

Abychom si usnadnili komunikaci s druhou smluvní stranou o tom, co považuje za obchodní tajemství, doporučujeme sestavit smluvní doložku (nebo samostatný článek smlouvy) a tu připojovat k uzavíraným smlouvám. Podle konkrétního obsahu smlouvy mohou nastat dva případy:

  • Doložka stanovuje, že smlouva může být publikována tak, jak je.
  • Doložka jednoznačně vymezí, co se má v textu vkládaném do registru „začernit” (v praxi spíš vykřížkovat). Díky tomuto postupu se vyhnete jakýmkoliv pozdějším dohadům o tom, zda smluvní strana, která smlouvu do registru vložila, skutečně vyňala z publikovaného textu vše, co má být vyňato.

Do samotného textu smlouvy je rovněž možné přímo včlenit informaci o tom, která ze smluvních stran je odpovědná za vložení textu smlouvy v dohodnutém znění do registru.

Martin Fadrný

Konzultant, právník

Potřebujete radu právníka ohledně registru smluv?

Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu – zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona. Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám