Registr smluv a smlouva na dobu neurčitou

Častý dotaz od účastníků našeho semináře o registru smluv se týká smluv uzavřených na dobu neurčitou, typicky smluv podnájemních. Jakou finanční částku u nich vyplnit do metadat formuláře registru?

Nabízí se celkem tři možnosti a nelze striktně tvrdit, že některá z nich je výrazně lepší či vhodnější. V podstatě máte na výběr z těchto postupů: 

  1. jako hodnotu smlouvy uvedete částku odpovídající měsíčnímu nájmu (to je jediná „jistá" suma) 
  2. jako hodnotu smlouvy uvedete částku odpovídající nájmu za dobu pěti let (postupem analogicky dle zákona o oceňování majetku, tento postupu je uveden jako možný v metodice Ministerstva vnitra k registru smluv) 
  3. pole cena/hodnota smlouvy necháte nevyplněné s tím, že hodnotu nelze určit, protože není jasné, jak dlouho bude platnost smlouvy trvat. 

Jak bylo uvedeno výše, Ministerstvo vnitra se přiklání spíše k variantě 2, já osobně bych preferoval variantu 2 nebo 3, ale vyloučena není ani varianta 1. Obecně je náš názor takový, že pokud využijete kteroukoliv z uvedených možností, neměl by Vám hrozit žádný postih ani sankce, a takto vyplněná (popř. nevyplněná) metadata nezpůsobí ani v budoucnu zneplatnění smlouvy. Jinými slovy, domníváme se, že lze bez obav využít libovolný z uvedených způsobů.

Jste-li na pochybách, konzultujte zveřejnění smlouvy s námi. Poradíme vám, které smlouvy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 

Jak vám můžeme usnadnit používání registru smluv

 

Potřebujete radu právníka týkající se registru smluv?

Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu, zákon jsme připomínkovali a podrobně analyzovali už během legislativního procesu. Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy. 

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.