Co chystáme na konferenci Právo ve veřejné správě?

14. 10. 2016 Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Zda dva týdny, 1. listopadu 2016, v Brně proběhne pravidelná konference Právo ve veřejné správě, na které za Frank Bold vystoupí právník Martin Fadrný. Martin mimo jiné připravoval právní analýzy a stanoviska k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv a také proškolil stovky lidí, jak registr smluv v praxi používat. Na konferenci vystoupí s příspěvkem o tom, jak registr smluv využívat tak, aby nepřidělával úřadům práci a plnil svůj účel. 

Na konferenci se můžete přihlásit zde. Rozhovor s Martinem Fadrným si můžete přečíst na webu Právního prostoru. Přetiskujeme z něj alespoň úryvek:

Myslíte, že český registr smluv naplní očekávání, která do něj byla vkládána?

Hlavní očekávání určitě naplní – v registru by se měly objevit téměř všechny smlouvy veřejného sektoru, podle konzervativního odhadu smlouvy za 600 až 700 miliard ročně. Pokud vím, tak už dnes má registr slušné tempo, kdy se už v prvním měsíci zveřejnily smlouvy za 144 miliard. (...) Osvícení starostové nebo ředitelé institucí už dnes začínají registr používat jako dobrý způsob komunikace s vlastními občany nebo klienty a partnery a také jako dobrý způsob jak kontrolovat tok veřejných peněz, které spravují, a nástroj pro identifikaci možných úspor. (...) 

Zkušenost některých subjektů ukazuje, že pokud to udělají dobře a včlení si nové povinnosti do svých stávajících procesů efektivně, stane se ze zveřejnění velké většiny smluv v registru rutina. Doufám, že až se situace trochu usadí a zveřejňování smluv bude považováno za standardní agendu naší veřejné správy, začnou také vznikat byznysové a akademické aplikace, které shromážděná data dále využijí a přispějí tak třeba k efektivnějšímu utrácení veřejných peněz, zlevní podnikatelům kontraktaci se státem a vytvoří nové obchodní příležitosti. 

Potřebujete radu právníka týkající se registru smluv?

Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám