Vyhráli jsme soudní spor o licenci pro FVE v České Kamenici

11. 10. 2016 Sandra Podskalská Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ Soudní spory a vyjednávání Spory v energetice

Fotovoltaická elektrárna v České Kamenici byla uvedena do provozu v roce 2010 s platnou licencí na výrobu elektřiny. Nejvyšší státní zástupce však měl za to, že elektrárna licenci dostat neměla. Svůj názor opíral především o nesrovnalosti v uvedení celkového instalovaného výkonu a umístění fotovoltaické elektrárny. Provozovatele kamenické elektrárny u soudu zastupovala právnička Frank Bold Advokáti Sandra Podskalská a na konci září se jí podařilo soudní spor vyhrát.

Vady, avšak ne zásadní

Soudce došel k závěru, že Energetický regulační úřad sice zatížil rozhodnutí o udělení licence vadou spočívající v řádné identifikaci pozemků, na níž se FVE měla nacházet, avšak že tato vada sama o sobě nemůže zpochybnit existenci a dokončenost FVE jako celku v době vydání takového rozhodnutí. Dokončenost FVE přitom vyplývala mimo jiné také z předložených revizních zpráv. Ačkoliv byly v těchto revizních zprávách určité nesrovnalosti, byly před soudem vysvětleny a doloženy.  

„Případ znovu projednával Krajský soud v Brně poté, co mu Nejvyšší správní soud jeho předchozí rozsudek zrušil z důvodu opomenutí některých důkazů. Zejména svědecká výpověď zástupce zhotovitele stavby byla přitom pro věc klíčová,” doplnila právní zástupkyně FVE ČK Sandra Podskalská.

Bilance žalob o licenci

Jedná se o jeden z řady případů, v nichž Nejvyšší státní zástupce žaloval licenci provozovatele solární elektrárny, který získal licenci v roce 2010. Více jak polovina případů již byla rozhodnuta, s tím, že Nejvyšší státní zástupce v kauzách spíše prohrává. Z rozsudku v případu kamenické elektrárny však nelze předjímat, jak soudy rozhodnou ve zbývajících případech. 

 

Potřebujete radu právníka, který se vyzná v energetice?

Využití obnovitelných zdrojů nám dává smysl ekonomicky i ekologicky, a proto se na ně dlouhodobě specializujeme. Zastupujeme desítky podnikatelů v energetice v soudních sporech a arbitrážích nebo se staráme o jejich běžnou právní agendu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám