Obce a odpady: aktuální přehled dotací

Upozorňujeme na tři aktuálně běžící výzvy MŽP k podávání žádostí o dotace. Všechny se týkají odpadů a mohly by zajímat mimo jiné obce, které nesou hlavní díl odpovědnosti za sběr a zpracování odpadů, nově i těch biologicky rozložitelných

Prevence vzniku odpadů

Do konce listopadu běží lhůta, do níž lze zažádat o dotaci na předcházení vzniku komunálních odpadů. Dotace může pokrýt až 85 % způsobilých výdajů a musí spadat do některé z následujících oblastí: 

 1. biologicky rozložitelný odpad (BRKO): domácí kompostéry nebo štěpkovač, ne však už komunitní kompostárna 
 2. textilní odpad: kontejnery a jejich svoz
 3. software pro projekty předcházení vzniku odpadů 
 4. obecní centra či systémy včetně svozové a manipulační techniky

O dotaci mohou žádat obce, kraje i podnikatelské subjekty. Žádosti o dotace budou posuzovány následujících kritérií: 

 • cena za tunu “nevzniklého” odpadu 
 • kapacita projektu v tunách odpadu za rok 
 • počet typů odpadu, jichž se projekt týká
 • v případě stavebních projektů podle toho, zda projekt již má stavební povolení, či pouze územní rozhodnutí

Detailnější informace naleznete na webové stránce 40. výzvy OPŽP

Materiálové a energetické využití odpadu 

V rámci této výzvy pro příjem žádostí se podporuje druhotné využívání odpadů a recyklace. Konkrétně je možné dotaci čerpat na následující aktivity, a to včetně výstavby a modernizace zařízení: 

 • sběrny a třídírny odpadu, sběrné dvory
 • systémy pro sběr, svoz a separaci komunálního odpadu 
 • třídící linky pro komunální odpad
 • materiálové využití odpadů
 • energetické využití odpadů 
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně odpadů zdravotnických

O dotaci může do konce listopadu žádat mnoho typů veřejných subjektů včetně obcí a krajů, dále firmy i podnikající fyzické osoby. Celkem jsou v rámci výzvy k dispozici téměř 2 mld. Kč. Podmínky hodnocení žádostí jsou rozepsané zvlášť pro každý typ aktivity na webové stránce 41. výzvy.

Odstranění staré ekologické zátěže

Do 6. ledna 2017 je možné podávat žádosti o dotaci na likvidaci starých ekologických zátěží, a to konkrétně na průzkumné práce a analýzy rizik. V případě zjištění závažných rizik se z dotace dá financovat sanace příslušné kontaminované lokality. Většina z alokovaných 500 mil. je určena právě na sanační práce. 

Stejně jako u předchozí výzvy jsou oprávněnými příjemci veřejné instituce (řada typů), firmy i podnikající fyzické osoby. Pro kritéria hodnocení a další podrobnější informae se podívejte přímo na stránku 44. výzvy. 

Potřebujete radu právníka?

Jsme pravou rukou řady obcí, úřadů a příspěvkových organizací při zavádění principů dobré správy.

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.