ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro rok 2017

29. 9. 2016 Energetické právo

Dne 29. 9. 2016 bylo ve Věstníku Energetického regulačního úřadu zveřejněno cenové rozhodnutí č. 5/2016, kterým byla stanovena podpora pro podporované zdroje energie na rok 2017. Cenové rozhodnutí však stanovuje podporu pouze pro zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2013. V jeho odůvodnění se uvádí, že podpora se vztahuje pouze na zdroje, jejichž podpora má kladné notifikační rozhodnutí. 

Energetický regulační úřad tak naplnil své hrozby z posledních dnů. Jeho předsedkyně Alena Vitásková uvedla, že v případě vydání dalších notifikací je ERÚ připraven stávající cenové rozhodnutí změnit. Úřad tak však musí učinit nejpozději do 31. 12. 2016. V případě, že by tak neučinil, bylo by nutné se po něm domáhat náhrady majetkové újmy způsobené jeho nesprávným úředním postupem.

Energetický regulační úřad současně změnil stávající cenové rozhodnutí  č. 5/2015, kterým byla stanovena podpora pro některé podporované zdroje na letošní rok, a to s účinností od 1. 10. 2016, v rámci něhož zohlednil v srpnu vydaná notifikační rozhodnutí Komise, o nichž jsme Vás již informovali.

Více informací ve věstníku ERÚ

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Související články

ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro nejstarší elektrárny

22. December 2016, 15:52

Ozvěte se nám