Notifikaci podpory OZE čekáme až v říjnu

26. 9. 2016 Energetické právo

Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že evropská notitikace českého systému podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebude udělena do konce září, jak dříve avizovalo MPO, ale až v říjnu. Proto lze očekávat, že ERÚ vydá cenové rozhodnutí pro rok 2017 bez podpory pro dotčené výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů. Obdobná situace nastala loni, kdy ERÚ vydal samostatné cenové rozhodnutí až na sklonku roku.

Pokud by ERÚ podporu pro OZE nevypsal, doporučujeme se domáhat náhrady škody individuálně. Schůdnou variantou v tomto smyslu by mohla být určovací žaloba na nezákonný postup ERÚ a možnost domáhat se v souvislosti s výsledkem takového řízení nároku na náhradu majetkové újmy podle zákona o odpovědnosti státu za škodu.

Aktualizace 27. září 2016

V dnešní tiskové zprávě ERÚ potvrzuje naši domněnku, že podpora pro dotčené obnovitelné zdroje bez notifikace skutečně nebude pro rok 2017 vypsána. 

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Související články

ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro rok 2017

29. September 2016, 15:06

Ozvěte se nám