Probíhá konzultační proces k novele vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou

21. 9. 2016 Energetické právo

Dne 15. 9. 2016 poslal ERÚ do veřejného konzultačního procesu návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou.

Novela vyhlášky upravuje některé postupy OTE při změně statusu odběrného místa v důsledku přerušení dodávky elektřiny nebo důvody, pro něž může být odmítnuta žádost o uzavření smlouvy o zajištění služeb přenosové či distribuční soustavy. Na jiných místech drobně ulevuje povinnostem některých účastníků trhu - výrobci elektřiny budou moci předávat údaje za uplynulý měsíc pro OTE ve lhůtě 10 dnů nebo 6 pracovních dnů následujícího měsíce (v závislosti na tom, který okamžik nastane později), v žádosti o změně dodavatele pak bude stačit určit subjekt zúčtování odpovědný za odchylku jen na základě jeho registračního čísla.

V podrobnostech je návrh novely k dispozici na stránkách ERÚ. Připomínky je možné zasílat až do 3. 10. 2016 do 8:00 hodin. 

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám