Notifikaci podpory OZE očekáváme do konce září

17. 8. 2016 Energetické právo

“Podle posledních informací, které máme k dispozici z Evropské komise, by notifikační rozhodnutí pro zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2016 měla být vydána nejpozději do konce srpna a notifikační rozhodnutí pro tzv. staré OZE pak nejpozději do konce září,” sdělila včera náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská.

“Podle posledních informací, které máme k dispozici z Evropské komise, by notifikační rozhodnutí pro zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2016 měla být vydána nejpozději do konce srpna a notifikační rozhodnutí pro tzv. staré OZE pak nejpozději do konce září,” sdělila včera náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská.

Notifikaci, neboli schválení systému podpory obnovitelných zdrojů, Česká republika očekává již několik měsíců. Právě na jejím schválení bude záviset podpora OZE ze strany ERÚ v příštím roce. Jak dnes uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, ERÚ vypíše podporu pro většinu obnovitelných zdrojů pouze tehdy, když bude mít schválenou notifikaci od Evropské komise. 

V případě, že by se ERÚ rozhodl přesto podporu obnovitelných zdrojů nevypsat, mají provozovatelé výroben elektřiny z OZE možnosti, jak svůj nárok o podporu bránit. Domníváme se, že takové rozhodnutí ERÚ by bylo nezákonné, stejně jako jeho loňské rozhodnutí ukončit podporu výroben elektřiny z OZE uvedených do provozu před rokem 2013. Lze uvažovat o dvou způsobech, jak se proti potenciálnímu nezákonnému rozhodnutí ERÚ bránit: žaloba podle soudního řádu správního a  uplatnění nároku na náhradu škody za nesprávný úřední postup. 

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám