Lze v registru smluv zveřejnit služební kontaktní údaje zaměstnance?

8. 6. 2016 Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Metodický návod Ministerstva vnitra k aplikaci zákona o registru smluv uvádí seznam údajů, které by se v textu smlouvy před jeho vložením do registru měly anonymizovat. V seznamu se nacházejí také telefonní čísla a e-mailové adresy. Lze zcela souhlasit s tím, že soukromé e-mailové adresy a soukromá telefonní čísla se zveřejňovat nebudou, otázkou jsou ty služební. Platí povinná anonymizace i pro ně? 

Metodický návod mezi soukromými a služebními kontaktními údaji nerozlišuje, zdálo by se tedy, že ano. Domníváme se, že tento výklad je příliš striktní. Zejména u úřadů bývá zcela běžné, že zveřejňují pracovní e-maily svých zaměstnanců, převážně úředníků. Situaci lze řešit použitím souhlasu se zveřejněním těchto údajů v registru smluv. Pokud si však nejste jisti, zda tyto údaje ve zveřejněné smlouvě ponechat či nikoli, bude jistějším řešením je vyjmout (e-mail, telefon). Vypuštění uvedených informací nemůže zveřejněnou smlouvu zneplatnit, takže se není čeho obávat.

K tomuto tématu budeme ještě publikovat podrobnější výstup na základě analýzy aktuální judikatury a rozhodování Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Potřebujete radu právníka ohledně registru smluv?

Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu – zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona. Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám