Obnovitelné zdroje dávají práci 8 milionům lidí

31. 5. 2016 Energetické právo

Počet pracovních míst v obnovitelných zdrojích kontinuálně roste. V roce 2015 zaměstnávaly OZE v čele s fotovoltaikou celých 8,1 mil. lidí a navíc 1,3 mil. lidí pracujících ve velkých vodních elektrárnách. To jsou hlavní závěry zprávy Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii, vydané minulý týden. Jaké jsou ty další? 

  • V rámci sektoru OZE zůstává fotovoltaika sektorem daleko největším počtem pracovních míst: 2,8 mil., což odpovídá 11% růstu.  Překvapivě rychle rostoucím sektorem loni byla výroba větrné energie, kde meziročně přibylo 5 % míst. 
  • 1,7 mil. lidí pracuje přímo či nepřímo v sektoru biopaliv. Zaměstnanost v sektoru biopaliv se snížila, dílem kvůli poklesu v pěstování v některých zemích, dílem kvůli rozšíření mechanizace. 
  • Nejsilnějším faktorem ovlivňujícím zaměstnanost v OZE je postoj států k tomuto odvětví. Spojené státy například začaly daňově zvýhodňovat půjčky pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a zavedly net-metering, čímž pomohly fotovoltaice k růstu a vytváření dalších pracovních míst. Podobně podpůrný efekt měla státní opatření například v Indii a Brazílii. 
  • Pracovní místa v OZE se přesunují z Evropy do Asie, kde  významně roste domácí poptávka. Kromě výroby pro export se zde proto rychle rozvíjí i sektor instalace a také výroby doplňujícího vybavení speciálně pro malé domácí výrobny elektřiny. Mezi evropskými státy vyniká pouze Německo, které samo o sobě vytváří téměř polovinu pracovních míst v OZE v celé EU.  

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám