Ministerstvo vnitra vydalo metodiku k zákonu o registru smluv

17. 5. 2016 Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Ministerstvo vnitra dnes zveřejnilo zatím nejucelenější návod na aplikaci zákona o registru smluv. V tzv. metodickém návodu na webové stránce MV je možné se dočíst mimo jiné: 

  • Číslo datové schránky registru smluv: whbt3kp
  • Seznam identifikačních údajů smluvních stran, které se ve zveřejněném textovém obrazu smlouvy mají nebo naopak nemají anonymizovat (str. 36). Pozor na podpisy, telefonní čísla nebo mailové adresy - ani jedno z nich by obraz smlouvy neměl obsahovat. 
  • Jakým způsobem zákon o registru smluv upravuje i problematiku uveřejňování smluv pro účely zákona o veřejných zakázkách a dalších čtyř zákonů (str. 13).
  • Doporučení ohledně interních předpisů pro zasílání smluv do registru v souladu se zákonem. 
  • Souhrn technických informací týkajících se využití datových schránek pro vkládání smluv do registru: 

„V registru smluv jsou smlouvy uveřejňovány tak, že povinný subjekt nebo smluvní strana zašle správci registru smluv do jeho datové schránky datovou zprávu s elektronickým obrazem textového obsahu smlouvy společně s metadaty smlouvy, a to prostřednictvím elektronického formuláře, který je uveřejněn na Portálu veřejné správy. Při správném nastavení spisové služby je možné tyto činnosti vykonávat přímo ze spisové služby, případně z jiné aplikace typu ekonomický systém apod. Smlouva a její metadata jsou následně po doručení do datové schránky správce registru smluv bezodkladně automatizovaně uveřejněny v registru smluv. Veškerá komunikace se děje skrze datové schránky.

Potřebujete radu právníka ohledně registru smluv?

Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu – zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona. Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám