Od června vstoupí v účinnost nová vyhláška o vykazování energií

17. 5. 2016 Energetické právo

1. 6. 2016 vstoupí v účinnost nová vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Vyhláška  upřesňuje termíny pro vykazování a evidenci naměřených hodnot elektřiny a tepla, ale věnuje se také jiným otázkám, jako jsou povinnosti měření elektřiny vyrobené z podporovaných zdrojů a vlastní technologické spotřeby či podmínky uvedení výrobny elektřiny a tepla do provozu.

Uvedení výrobny tepla do provozu

Oproti původní vyhlášce o vykazování jsou nově konkretizovány  podmínky uvedení výrobny tepla do provozu. Vyhláška nově vyžaduje, aby potvrzení o realizaci výrobny v souladu se smlouvou o připojení, které se přikládá k žádosti o první paralelní připojení, vyhotovovala „odborná firma“. Uvedený termín a požadavky na odbornost takového subjektu však vyhláška ani náznakem neupravuje.

Pro uvedení  provozu se také vyžaduje (obdobně jako u výroben elektřiny) pravomocné rozhodnutí o udělení licence. Dále je třeba provést instalaci měřidla pro měření tepla a dokončit registraci výrobny v systému OTE. V případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je třeba splnit podmínky pro uvedení do provozu jak výrobny tepla, tak elektřiny.

Úplné znění nové vyhlášky č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), lze nalézt ve Sbírce zákonů.

Potřebujete radu právníka v oblasti energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám